De Voetbaltrainer 247

Pagina 23 van: De Voetbaltrainer 247

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 23 hele team geven alle spelers dan weer inzicht in de taken van ploeggenoten en het totaalplaatje van het team.’ Marcel Groninger: ‘Wij hebben een ba- sisformatie 1:4:3:3. Als de t...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 23

hele team geven alle spelers dan weer

inzicht in de taken van ploeggenoten

en het totaalplaatje van het team.’

Marcel Groninger: ‘Wij hebben een ba-
sisformatie 1:4:3:3. Als de tegenstan-

der met een bepaalde formatie speelt,

dan kunnen wij binnen onze formatie

variëren waarmee we ons voordeel

kunnen doen. Het uitgangspunt daar-

bij is dat we zowel achterin als op het

middenveld een overtal proberen te

creëren en/of de tegenstander tot keu-

zes te dwingen. Door die keuzes ont-

staan bepaalde ruimtes op het veld en

die moeten wij benutten om tot goede

aanvallen te komen.

Als de tegenstander met één spits

drukzet, volstaat dat wij met twee

centrale verdedigers opbouwen. Wan-

neer zij echter met twee spelers op

ons centrum drukzetten, dan zorgen

wij dat we daar een man extra heb-

ben. Dat kan door een laag spelende

rechts- of linksback (vaak bij hoog

druk van de tegenstander), maar

waarschijnlijker is dat we met een

controlerende middenvelder het over-

tal maken. We spelen in beginsel van-

uit een vaste formatie, maar we rea-

geren wel op de tegenstander om daar

vervolgens ons voordeel mee te doen.

Daarom hebben we in deze wedstrijd

toch gekozen voor drie opbouwers,

ondanks dat Gibraltar slechts met één

spits drukzet. De reden hiervoor is dat

we denken dat we met drie opbou-

wers makkelijker alle opties vooruit

kunnen bespelen.

Je wordt internationaal met veel ver-

schillende formaties geconfronteerd.

Dat vergt dus op detail aanpassingen

in de wijze waarop je zelf positie kiest.

Wij blijven wel van onze basisfor-

matie uitgaan. Wij denken dat, als je

verschillende formaties tegenover je

krijgt en je verandert zelf ook nog veel

binnen jouw eigen formatie, het voor

spelers onoverzichtelijk wordt en het

ook heel moeilijk wordt om spelsitua-

ties te herkennen en de goede keuzes

te maken.’

Gibraltar is een voetbalontwikkelingsland.

Hoe bereid je je voor op een tegenstander

die zich ongetwijfeld massaal zal ingra-

ven?

Erwin van de Looi: ‘We hebben de
drie laatste wedstrijden van Gibraltar

bekeken. In al die wedstrijden deden

ze hetzelfde, met hun vier verdedigers

dicht bij elkaar en de buitenspelers

die als backs gingen fungeren omdat

zij onze hoog spelende backs volgden.

Het enige waarmee ze nog weleens

varieerden, was: stappen de buitenste

middenvelders van Gibraltar wel of

niet uit naar een van de drie opbou-

wers van de tegenstander? Eigenlijk

waren er drie opties die we moesten

bespreken met de spelers:

A. Gibraltar verdedigt in 1:6:3:1 en

stapt niet uit op onze opbouwers

maar houdt met hun drie midden-

velders de as dicht

B. Gibraltar verdedigt in 1:6:3:1 en

stapt met een van de drie midden-

velders uit op onze opbouwers

C. Gibraltar verdedigt in 1:6:3:1, stapt

met een van de drie middenvelders

uit op onze opbouwers én stapt ook

door met hun back naar onze naar

binnen spelende buitenspeler

We zijn deze opties gaan trainen in

een vorm met drie vakken, waarin

respectievelijk 3:1, 5:5 en 2:4 gespeeld

werd, zoals we de veldverdeling tij-

dens de wedstrijd verwachtten. Dat

hebben we qua opties uitgebreid door

de backs of buitenspelers (die in het

5:5 vak stonden) de keus te bieden

aan te sluiten in het vak van 2:4,

waardoor hun tegenstanders moesten

reageren. Door met vakken te starten

krijgen de spelers inzicht in de ruim-

Liniebespreking tijdens een trainingskamp in Spanje vorig jaar.

22-23-24-25-26-27-28-29_jongoranje.indd 23 22-01-20 13:41