De Voetbaltrainer 247

Pagina 24 van: De Voetbaltrainer 247

www.devoetbal trainer.nl24 tes op het veld, de speelwijze van de tegenstander en de mogelijke opties om hier doorheen te spelen. (zie trai- ningsvorm) Tijdens de trainingen concludeerden we dat het samenspel tussen onze buitenspe...

www.devoetbal trainer.nl24

tes op het veld, de speelwijze van de

tegenstander en de mogelijke opties

om hier doorheen te spelen. (zie trai-

ningsvorm)

Tijdens de trainingen concludeerden

we dat het samenspel tussen onze

buitenspelers en backs enerzijds, en

tussen de twee spitsen en de 10 an-

derzijds, cruciaal zou worden. Dan

kun je wel je complete verdediging

bij elkaar roepen, maar de rol van de

backs is een totaal andere dan die

van de centrale verdedigers. Dan is

het niet logisch om die in dezelfde

bespreking te zetten. Wel vonden

we dat Teun Koopmeiners, als 6 die

regelmatig zou inzakken en met de

centrale verdedigers het eerste sta-

tion in de opbouw zou vormen, bij die

verdedigers hoorde. Dus die zet je dan

bij elkaar in de bespreking. En bij alle

besprekingen betrek je natuurlijk ook

de wisselspelers die je voor specifieke

posities op het oog hebt.’

1. Backs en buitenspelers

Erwin van de Looi: ‘Kijk je naar de
speelwijze van Gibraltar in vergelij-

king met Noorwegen, dan is het nog

een stuk verdedigender. Je kunt het op

papier 1:4:3:3 noemen, maar de prak-

tijk is dat zij met hun buitenspelers

onze hoog spelende backs volgen en

dan wordt het dus 1:6:3:1.

Vanuit de eerder aangegeven opties in

het verdedigen van Gibraltar komen

er ook opties ter sprake in de liniebe-

spreking met de backs en vleugels. Be-

langrijk is dat de vleugelspeler en de

back zien wat de tegenstander doet,

weten wat dat voor opties biedt en

dan hun acties op elkaar afstemmen

of op elkaar reageren. De ruimtes zijn

immers klein dus is dit belangrijk om

er doorheen te komen.

A. Gibraltar verdedigt in 1:6:3:1 en
stapt niet uit op onze opbouwers
maar houdt met hun drie midden-
velders de as dicht

Dit houdt in dat de ruimte in de as om

tussen de linies te spelen er eigenlijk

niet is en de naar binnen spelende

buitenspeler in eerste instantie heel

moeilijk of niet te bereiken is. Wel te

bereiken is de back die hoger aan de

zijkant begint en zich iets kan laten

uitzakken. Het vervolg ligt dan vaak

in de diepte achter de verdediging. Dit

moet door de spitsen en de vleugels

die aan de binnenkant spelen worden

verzorgd. De spitsen moeten starten

tussen de centrale verdedigers en

backs (zie later bij de twee spitsen

en de 10), maar ook de positie van de

vleugel aan de binnenkant is belang-

rijk. Als hij herkent dat hij niet bereik-

baar is in de eerste opbouw omdat de

tegenstander de as goed dicht houdt,

moet hij dieper gaan staan. Komt de

uitzakkende back dan aan de bal, dan

kan hij zijn diepteloopactie effectiever

uitvoeren.

Deze optie van verdedigen door Gi-

braltar is het lastigst omdat ze eigen-

lijk niet op ons reageren en nauwe-

lijks ruimte weggeven.

B. Gibraltar verdedigt in 1:6:3:1 en
stapt met één van de drie midden-
velders uit op onze opbouwers

Deze optie kwam gelukkig regelmatig

voor in de wedstrijd. Je zag dat Gibral-

tar met een van de buitenste midden-

velders uitstapte op onze buitenste

van de drie opbouwers. Hierdoor

kwamen we op het middenveld in 3:2

te spelen in ons voordeel en konden

we vaak de buitenspeler aan de bin-

nenkant inspelen. Hiervoor moest

deze buitenspeler goed positie kiezen

door uit de lijn van drukzettende spe-

ler van Gibraltar te komen. Onze back

moest nu dieper positie kiezen en

weg blijven waardoor er meer ruimte

was voor de buitenspeler. Ook hier

gaat het dus om herkennen wat de

tegenstander doet, weten wie er dan

vrij kan komen en de acties van back

en buitenspeler zodanig op elkaar af-

stemmen dat je de betreffende speler

ook echt vrij krijgt. Van daaruit kun je

dan goed doorvoetballen.

C. Gibraltar verdedigt in 1:6:3:1, stapt
met één van de drie middenvelders
uit op onze opbouwers én stapt
ook door met hun back naar onze
buitenspeler aan de binnenkant

Bij deze optie geeft Gibraltar de

meeste ruimte weg. Voor de back en

de buitenspeler verandert er ten op-

‘Een (teruggetrokken) lage voorzet
vanaf de achterlijn is vaak de

meest effectieve manier om tot
kansen te komen’

P R O F V O E T B A L

22-23-24-25-26-27-28-29_jongoranje.indd 24 22-01-20 13:41