De Voetbaltrainer 247

Pagina 26 van: De Voetbaltrainer 247

www.devoetbal trainer.nl26 dat zij beiden twee spelers zouden binden, waardoor met name de backs minder konden doordekken en ook minder rugdekking op de vleugel kon- den geven. (zie tekening 4) De rol daarachter van Kadioglu was ...

www.devoetbal trainer.nl26

dat zij beiden twee spelers zouden

binden, waardoor met name de backs

minder konden doordekken en ook

minder rugdekking op de vleugel kon-

den geven. (zie tekening 4)

De rol daarachter van Kadioglu was

tamelijk vrij. Hij moest de ruimte tus-

sen de linies op de 10-positie vinden

om aanspeelbaar te worden. Daar-

naast mocht Ferdi, wanneer we de

kans hadden de dieptepass in de zes-

tienmeter te spelen, ook die loopactie

maken om voor het doel te komen.

Lukte dit niet of had hij het gevoel dat

hij nodig was in de eerste opbouw,

dan kon hij ook wat inzakken. Op de

momenten dat hij zich liet inzakken

om aan de bal te komen, moesten de

spitsen daar wel op reageren door op

die momenten achter elkaar te gaan

spelen. We wilden wel graag achter

onze spits(en) met drie 10’en blijven

spelen. Je wilt door Kadioglu die vrije

opdracht te geven, ook verwarring

creëren bij de tegenstander.

Het aardige was dat in het weekend

voorafgaand aan onze wedstrijd te-

gen Gibraltar in de Eredivisie Ajax-FC

Utrecht op het programma stond.

Daarin hanteerde Ajax met veel suc-

ces aanvallend een speelwijze, die

niet geheel identiek was aan wat wij

deden hadden, maar daar wel een gro-

te overeenkomst mee had. De rol van

Donny van de Beek was een opval-

lende, en wij hebben een aantal beel-

den van hem naar Kadioglu gestuurd.

Dan krijg je nadien een aardig vraag-

en antwoordspel met een speler.

Waarom hebben we je deze beelden

gestuurd? Om wie gaat het dan voor-

namelijk? Wat doet hij volgens jou?

En waarom zouden we die beelden

nu precies naar jou hebben gestuurd?

Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie

dat wij hem tegen Gibraltar wilden

laten spelen en dat de speelwijze van

Van de Beek belangrijke aanknopings-

punten voor hem kon bieden.’

Marcel Groninger: ‘Wat je in de
wedstrijd zag, was dat Gibraltar re-

gelmatig uitstapte op onze buitenste

opbouwer (zoals al eerder vermeld)

en daarachter vanuit de verdediging

óók doordekten op onze buitenspeler

aan de binnenkant. En dan stonden

ze ook soms met hun verdedigende

buitenspeler nog niet goed, waardoor

dit in de diepte goede mogelijkheden

opleverde. (zie afbeelding 3) Uitein-

delijk hebben we de kans gehad in de

dubbele cijfers te komen, maar zeker

in de eerste helft was de kwaliteit van

de voorzetten ondermaats. Te vaak

speelden we moeilijke hoge ballen. In

de rust hebben we dat ook nog eens

benoemd, dat er meer lage (terugge-

trokken) voorzetten moesten komen.

Dat is ontzettend moeilijk te verdedi-

gen.’

Erwin van de Looi: ‘Als je wilt kijken
naar verbeterpunten na dit duel, ging

het toch wel vooral om deze samen-

werking tussen de twee spitsen en

de 10 centraal daarachter. Geduld

was een punt van aandacht voor de

spitsen. We wilden ze dus duidelijk

tussen de centrale verdedigers en de

backs hebben, maar soms vroegen ze

de bal te snel en te ver aan de bui-

tenkant waardoor we het daar dicht

liepen. Terwijl we juist daar de ruimte

wilden hebben om ertussendoor te

kunnen combineren. Een spits zei

na afloop: ‘Maar als ik zolang moet

wachten en me niet lager op het veld

kan aanbieden, krijg ik de bal niet.’ Ik

heb hem toen gezegd dat het ook he-

lemaal niet de bedoeling is dat hij laag

of aan de zijkant de bal krijgt (tenzij

hij moet helpen om door te kunnen

voetballen), maar juist dat hij hem in

de eindfase krijgt. Door weg te blijven,

help je dan meer dan door in de bal

te komen. Dat is speldiscipline. Zeker

tegen een zeer verdedigende tegen-

stander moet je ruimte voor elkaar

maken en geduldig zijn. Door weg te

blijven help je meer dan door in de bal

te komen.

Daar heb je als coach van een natio-

naal team soms mee te maken: spe-

lers zijn bij hun club gewend anders

‘Door weg te blijven help je vaak
meer dan door in te bal te komen’

P R O F V O E T B A L

Door positie te kiezen tussen de centrale verdedigers en de backs kunnen twee spitsen vier tegen-

standers binden.

4

22-23-24-25-26-27-28-29_jongoranje.indd 26 22-01-20 13:41