De Voetbaltrainer 247

Pagina 33 van: De Voetbaltrainer 247

Jan Vogels (FC Eindhoven) over meerwaarde zaalvoetbal in opleiding vaardigheden zijn verbeterd, heeft dat doseren er ook voor gezorgd dat hij voor tegenstanders onvoorspelbaarder is geworden.’ Temporiseren en (on)voorspelbaar- hei...

Jan Vogels (FC Eindhoven) over meerwaarde zaalvoetbal in opleiding
vaardigheden zijn verbeterd, heeft dat

doseren er ook voor gezorgd dat hij

voor tegenstanders onvoorspelbaarder

is geworden.’

Temporiseren en (on)voorspelbaar-

heid, het zijn al twee begrippen die

zowel in de zaal als op het veld aan

de orde zijn. Vogels legt dat in het vol-

gende gedeelte uit.

Scenario’s
‘Bij Ajax is de boogbal van Ziyech

op Promes, die bij de tweede paal

opduikt, inmiddels een sterk wapen

gebleken. Ze hebben er al meerdere

keren uit gescoord en ook al weten

de tegenstanders dat ze erop azen, er

is niet zomaar iets aan te doen. In de

zaal is dit principe van het mikken op

de tweede paal eigenlijk nóg belangrij-

ker en het is ook goed trainbaar. In de

tijd dat ik zelf speler was, heb ik daar

enorm veel doelpunten door gemaakt.

Bij ons is het uitgangspunt dan ook:

bij een aanval is die tweede paal be-

zet. Op het veld is de wijze waaróp je

bij die tweede paal komt best lastig te

bepalen, want je hebt met een grote

afstand te maken en met veel tegen-

standers. Maar, en dát is voor trainers

interessant, je kunt zo’n opzet in

de zaal wél heel gericht trainen en

daarna ook in wedstrijden terug laten

komen. Daarbij is het wel een vereiste

dat je meerdere scenario’s bedenkt.’

Aanvallen
Vogels haalde de term ‘voorspelbaar-

heid’ al aan in het eerste gedeelte van

dit artikel. Waar het juist de kunst is

om voor een tegenstander ónvoor-

spelbaar te zijn, betekent het inslijpen

van aanvalspatronen tegelijkertijd

dat er bij de eigen ploeg wél gestreefd

wordt naar voorspelbaarheid. Door

enkele aanvalsvarianten uit te werken

worden vastigheden gecreëerd en dat

geeft vertrouwen. Vogels geeft daartoe

nu eerst een aantal voorbeelden bij

het aanvallen op de helft van de te-

genstander.

Meer nog dan op het veld komen alle

spelers in scoringsposities. In tekening

3 is het de verdediger (3) die door een

mooie loopactie een schotkans krijgt.

Voorwaarde is wel dat patronen vanaf

de eigen helft ingeslepen zijn en dat
???

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 33

Tekening 1: Aanvalsvorm op

helft tegenpartij (optie A)

• 3 speelt de bal naar 4

• 5 maakt ruimte voor 2

• 4 speelt diagonaal op 2

• 2 zet voor of werkt af

1

Tekening 2: Aanvalsvorm op helft tegenpartij (optie B)

• 3 speelt de bal naar 4 en loopt met een grote boog om 2 heen

• 2 loopt eerst diep, maar haakt dan snel af

• 4 speelt op 5, die teruglegt op 2

• 2 kan van hieruit schieten of breed leggen op de meegekomen 3

Tekening 3: Aanvalsvorm op helft tegenpartij (optie C)

• 3 speelt de bal naar 4 en neemt positie van 2 over

• 4 speelt de bal terug naar 3 (ballijn 2)

• 2 is eerst diep gelopen, maar haakt af voor het eentweetje met 3

• 3 loopt door en schiet op doel

2 3

32-33-34-35-36-37_zaalvogels.indd 33 22-01-20 13:42