De Voetbaltrainer 247 – pag. 37

| |

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 37

11a 11b

in beweging en door die beweging

ontstaan ruimtes. Dit principe van het

creëren van ruimte zie je ook terug op

het veld. Kijk bijvoorbeeld naar Messi

bij FC Barcelona, die meestal ín de bal

komt om ruimte te maken voor een

ander. Maar ook flankspelers die van

positie wisselen, backs die daar weer

overheen komen, het benutten van

ruimte is een wezenlijk onderdeel van

‘Je brein werkt als een

computer: het beseft dat het

eerder in deze situatie heeft

gezeten en probeert de juiste

oplossing te vinden – de

juiste pass of het juiste schot.

In het zaalvoetbal beland je

vaak in dit soort situaties en

daarom word je zoveel

beter als je het doet’

(Arsène Wenger)

voetbal. Je merkt alleen wél dat des te

hoger het niveau wordt, des te minder

tijd en ruimte er is om te handelen.

Dat omgaan met ruimte leren spelers

in versnelde en versterkte vorm door

in de zaal te gaan spelen. Bovendien

maken ze, doordat ze ook eens op

andere posities neergezet worden, op

nieuwe manieren kennis met drukzet-

ten, met onder druk aannemen van

een bal. Bij FC Eindhoven kiezen we

er bewust voor om al op jonge leeftijd

met spelers de zaal in te gaan. In onze

ogen is het opleiden in de zaal dan

ook een mooie aanvulling op hetgeen

we op het veld al doen. Alle jeugdspe-

lers worden er betere voetballers door,

en uiteindelijk is het ons daar natuur-

lijk om te doen.’

32-33-34-35-36-37_zaalvogels.indd 37 22-01-20 13:42