De Voetbaltrainer 247

Pagina 45 van: De Voetbaltrainer 247

De Jeugd VoetbalTrainer D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 45 ‘Aan de ene kant proberen we elk individu zo goed mo- gelijk op te leiden. Maar, en dat wordt nog weleens ver- geten, dat ontwikkelen gebeurt altijd in teamve...

De Jeugd VoetbalTrainer

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 45

‘Aan de ene kant proberen we elk individu zo goed mo-

gelijk op te leiden. Maar, en dat wordt nog weleens ver-

geten, dat ontwikkelen gebeurt altijd in teamverband.

Dus teamontwikkeling is ongelooflijk belangrijk, want

leren doe je samen. Als je het team als vertrekpunt

neemt, is het in beginsel goed om samen te kijken naar

welke normen en waarden je wilt hanteren. Bij VVV-

Venlo vinden we ontwikkelingsgerichtheid belang-

rijk, maar ook plezier, oprechtheid en verbinding komt

terug. Die verbinding zie je heel concreet terug in de

manier van werken op ons jeugdcomplex: in één grote

ruimte, met overal waar je maar kunt kijken flipovers

en whiteboards, hebben jeugdtrainers volop mogelijk-

heden om zaken te noteren en te delen. Jeugdspelers

lopen in en uit, er vindt constant beïnvloeding plaats.’

‘Even terug naar de beide doelstellingen die we

hebben vastgesteld: uiteindelijk is het behalen van

die minimale 90 procent doorstroom niet afhanke-

lijk van een extra veld of extra apparatuur in het

krachthonk. Nee, juist door in trainers te investeren

willen we de kwaliteit hier omhoog brengen. Ruimte

bieden voor scholing, het delen van expertise, uit-

wisselen van ervaringen, het trainen van alle leef-

tijden en elkaar assisteren, daar zit de winst. We

zien het behalen van die doelstellingen als een ge-

zamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij er balans

is tussen ruimte voor het individu en ruimte voor

het team. Dit komt terug in de trainingsweek: in het

begin kijken we naar wat een individu nodig heeft.

Is het beter voor een speler om mee te trainen met

een jongere of oudere leeftijdsgroep? Naarmate we

richting donderdag en vrijdag gaan, staat het team

centraal: met je eigen groep train je richting de

wedstrijd die komen gaat. Voor onze spelers is dit

inmiddels al heel gewoon.’

Teamverband

Investeren

44-45_vvv1.indd 45 22-01-20 13:44