De Voetbaltrainer 247

Pagina 47 van: De Voetbaltrainer 247

De Jeugd VoetbalTrainer Eigenaarschap Superwoensdag ‘Door die formele gesprekken nemen we bewust de tijd voor spelers (én ouders) om samen over hun ont- wikkeling te praten. Tijdens de gesprekken stellen we het kind centraal en d...

De Jeugd VoetbalTrainer

Eigenaarschap

Superwoensdag

‘Door die formele gesprekken nemen we bewust de

tijd voor spelers (én ouders) om samen over hun ont-

wikkeling te praten. Tijdens de gesprekken stellen we

het kind centraal en de input moet dan ook met name

vanuit het kind komen. Dankzij het IOPP wordt eige-

naarschap gestimuleerd. Spelers noteren verbeter-

punten en beschrijven hoe ze daarmee aan het werk

gaan. De rol van de trainer-coach verandert naarmate

spelers ouder worden: bij de Onder 11 ondersteunen

ze vooral. Vanaf de Onder 13 worden spelers al zelf-

standiger en in de Onder 19 ligt de verantwoordelijk-

heid meer bij de speler zelf. Om spelers te helpen bij

het beschrijven is het stellen van de juiste vragen

belangrijk. Vanuit mijn expertiserol wat betreft het

pedagogisch leerklimaat, organiseer ik daarom work-

shops, gastsprekers én bijscholingen voor andere trai-

ners, waarin aan de hand van casussen, stellingen en

theorieën worden onderwerpen zoals bijvoorbeeld het

aangaan van gesprekken behandeld.’

‘Een deel van de input voor gesprekken bij de Onder

11 en Onder 12 halen we uit de woensdag in de vijfde

en zesde week van de periodisering. Die dag noemen

we ‘superwoensdag’ en we gaan dan, telkens vanuit

een ander thema, met elkaar aan de slag. Zo is er

onder andere ‘Stille Woensdag’, waarin we als trai-

nersgroep aanwezig zijn op het veld en materialen

klaarzetten. De invulling van de partijtjes die gespeeld

worden, laten we echter aan de spelers over. We

hanteren twee uitgangspunten: iedereen moet zich

veilig voelen en iedereen moet voetballen. Onze rol

beperkt zich tot het waardevrij kijken en observeren.

Hierdoor hebben we oog voor aspecten als: wie neemt

de leiding? Wie gaat er steeds op doel staan? Wie pakt

bij twijfel de bal? Na afloop bevragen we spelers over

hetgeen we gezien hebben, zonder daar een mening

op te plakken. Op zo’n woensdag spat het plezier en

de positiviteit van de spelers af. Plezier is voor ons de

basis vanwaaruit spelers zich hier ontwikkelen. Als

je op je tiende instroomt en zo rond je negentiende

de stap naar het eerste elftal maakt, kan dat alleen

maar als je plezier hebt. Binnen dat plezier geven we

spelers ook mee dat ze zich mogen onderscheiden. Bij

VVV-Venlo mag je anders zijn. En als je ergens heel

goed in bent, mag je ook uitblinken.’

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 47

46-47_vvv2.indd 47 22-01-20 13:45