De Voetbaltrainer 247

Pagina 51 van: De Voetbaltrainer 247

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0www.knvb.nl/assist Nico-Jan Hoogma en Art Langeler ‘Opleidingen in Nederland beste van de wereld’ ‘Kruisbestuiving coaches van nationale teams’ ‘Te grote verschillen in ...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0www.knvb.nl/assist

Nico-Jan Hoogma en
Art Langeler

‘Opleidingen in Nederland

beste van de wereld’

‘Kruisbestuiving coaches van

nationale teams’

‘Te grote verschillen in

wedstrijden onwenselijk’

‘Nieuwe opzet competities

Onder 13 t/m Onder 21’

Opleidingen Hoofd
Opleiding -A, -B en -C

Streven naar samenwerking

Creëren van draagvlak als

rode draad

Inhoud opleiding

toespitsen op eigen

vereniging

SAMEN TALENT ONTWIKKELEN

Voetbaltalent
Iedereen heeft

59numm
er

51_coverknvb.indd 51 22-01-20 13:45