De Voetbaltrainer 247

Pagina 53 van: De Voetbaltrainer 247

Voetbaltalent TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN ‘Opleidingen in Nederland de beste van de wereld’ spelers zich bij hun clubs manifeste- ren. In overleg met de clubs, wat ook sterk is verbeterd, maak je daardoor blijkbaar ook betere...

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

‘Opleidingen in Nederland
de beste van de wereld’

spelers zich bij hun clubs manifeste-

ren. In overleg met de clubs, wat ook

sterk is verbeterd, maak je daardoor

blijkbaar ook betere keuzes in wie je

selecteert. Met beter voetbal en bete-

re resultaten tot gevolg. Wat we ook

kunnen concluderen is, dat het com-

mitment van clubs richting de natio-

nale teams enorm is verbeterd. Alle

spelers die uitgenodigd worden, ko-

men nu ook werkelijk. Zelfs wanneer

er, zoals bij dat WK onder 17, negen

spelers van Ajax meegaan waardoor

die club in een lastig parket komt bij

zijn eigen wedstrijden. Maar zij zien

de meerwaarde voor hun spelers van

het spelen van dit soort wedstrijden

op het allerhoogste niveau. In het

verleden is dat wel anders geweest.’

Nico-Jan Hoogma: ‘Dus ook grote
complimenten naar de clubs, in alle

opzichten. De spelers zijn nu een-

maal het grootste deel van het jaar

bij hun club, daar vindt de kern van

de opleiding plaats.’

Handen dichtknijpen
Art Langeler:
‘We mogen echt onze
handen dichtknijpen met het ni-

veau van de opleidingen zoals we

die in Nederland hebben. Dat geldt

zeker voor de topopleidingen zoals

we die allemaal wel kennen, maar

zeker ook voor de clubs daaronder

die ook enorm hun best doen in een

wat kleinere regio en met wat min-

der middelen. Ik heb het afgelopen

jaar op veel plaatsen in de wereld

rondgekeken en kan niet anders

zeggen dan dat we het in Nederland

het best voor elkaar hebben. Enkele

jaren geleden zagen we wel dat na-

tionale teams van andere landen

Nederland, zeker op fysiek vlak, vaak

aftroefden. Daarin zijn die landen

F
o

to
’s

:
K

N
V

B
M

e
d

ia

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 53Online: www.knvb.nl/assist

gemiddeld genomen nog steeds ver-

der, maar blijkbaar zijn wij nu veel

beter in staat om met onze midde-

len daaraan weerstand te bieden en

regelmatig zelfs beter te zijn. Ik heb

nooit gevonden dat de mindere pres-

taties van het Nederlands A-elftal,

een aantal jaren geleden, te wijten

waren aan slecht opleiden. Ik vond

dat altijd een naïeve gedachte. Je zag

ook in die tijd dat er grote talenten

aankwamen, en die waren toch echt

volgens hetzelfde opleidingsmodel

begeleid.’

Nico-Jan Hoogma: ‘Helemaal eens.
Maar ik ben ook langdurig in het

buitenland geweest en heb gezien

wat men daar allemaal doet. Daaruit

heb ik destijds wel geconcludeerd:

we moeten in Nederland echt meer

dóen. Dus niet na-apen en, bijvoor-

beeld, Duitse voetballers creëren,

maar onze eigen identiteit omarmen

Het Nederlands Elftal kwalificeerde zich onder leiding van Ronald Koeman voor
het EK 2020.

en behouden en juist daar meer

energie in stoppen. Je kunt echt mer-

ken dat dit momenteel wel gebeurt.

Ik denk dat er een flink verschil is

tussen het aantal uren dat we pak-

weg tien jaar geleden stopten in zo

goed mogelijk worden, en het aantal

uren dat we daaraan hedentendage

besteden. En dan praat ik niet al-

leen over het aantal uren op het

trainingsveld, dat overigens wel heel

belangrijk is, maar zeker ook de uren

daarbuiten. Je extra laten verzorgen,

met de videoanalist naar beelden

kijken, het complete plaatje behelst

meer dan alleen trainen op het veld.

Het vak van profvoetballer en be-

wustwording, daarin hebben we echt

grote stappen gezet.’

Art Langeler: ‘Je moet altijd een goed
onderscheid maken tussen kwanti-

teit en kwaliteit. Je kunt vijftien uur

trainen, maar niet de goede dingen

doen. Je kunt vijf uur kwalitatief

hoogwaardig trainen en daaruit

dus meer effect halen. De ideale

combinatie is natuurlijk veel uren

maken die kwalitatief ook nog eens

hoogstaand zijn. Je ziet in eerste in-

stantie bij de topopleidingen dat zij

daarin progressie boeken, en dat zal

ook consequenties hebben voor de

‘Als je internationaal naar de
opleidingen kijkt, dan is het in
Nederland het best voor elkaar’

52-53-54-55-56-57_artenhoogma.indd 53 22-01-20 13:46