De Voetbaltrainer 247 – pag. 58

| |

OPLEIDINGEN
Tekst: Gerjos Weelink

Opleidingen
HO-A, -B en -C
Ongeveer een jaar geleden vertelde René van Baren (Coördinator Club- en Kaderontwikkeling) in dit vak-

blad over het belang van een Hoofd Opleiding, een functie die gerust beschouwd mag worden als dé on-

misbare schakel binnen een goede jeugdopleiding. De KNVB heeft in het seizoen 2016/2017 (HO-A) en

2017/2018 (HO-B en -C) pilots gedraaid met een opleiding tot HO. Vorig seizoen zijn er, volgend op die pi-

lots, op drie verschillende niveaus HO-opleidingen gestart. In dit artikel vertelt Aart Korenhoff over zijn er-

varingen als docent van deze opleiding. Ook komen Ingmar Brilman (deelnemer en HO bij Sporting Andijk)

en Roel de Groot (praktijkbegeleider en tevens voorzitter vv UNO) aan het woord.

Doel
Als HO geef jij leiding aan de uitvoering van het beleidsplan voor de jeugdaf-

deling en daarbij heb jij ook oog voor de belangen van bijvoorbeeld trainer-

coaches en de vereniging. Onderdelen daarvan zijn het bevorderen van de

ontwikkeling van trainer-coaches binnen jouw vereniging, het opstellen en

implementeren van het beleidsplan voor de jeugdafdeling en het bewaken

en borgen hiervan. De opleiding HO is erop gericht om de deelnemers voor te

bereiden om deze taken met succes uit te voeren in de complexe context van

hun eigen vereniging.

Over streven naar samenwerking en het creëren van draagvlak

Verbinding
Aart Korenhoff:
‘Het feit dat je
iets gedaan wilt krijgen binnen

een vereniging, moet starten

vanuit het besef dat je dit altijd

in gezamenlijkheid doet. Die ene

goedwillende HO of ambitieuze

voorzitter kan het namelijk niet

alleen. Het creëren van draagvlak

en commitment bij veranderingen is

essentieel. In de opleiding tot HO is

het bijbrengen van dit besef een van

www.devoetbal trainer.nl58

de kernpunten. De HO wordt dank-

zij deze opleiding geholpen om zijn

functie beter uit te voeren, hetgeen

bijdraagt aan het beter functioneren

van de jeugdopleiding als geheel.

Daarnaast is deze opleiding er eentje

waarbij nadrukkelijk de verbinding

wordt gezocht tussen bestuurlijk-

organisatorisch kader en het voetbal-

technisch kader.’

Elke vereniging, groot of klein, kent zo

zijn eigen uitdagingen. Toch gaat het

vaak om dezelfde zaken. Denk aan het

krijgen en behouden van vrijwillig ka-

der, het opleiden van jeugdtrainers en

-spelers, maar ook de zoektocht naar

identiteit: wat voor vereniging zijn we

of willen we zijn? Tijdens de opleiding

HO worden deelnemers uitgedaagd op

zoek te gaan naar antwoorden op deze

vragen, waarbij ze rekening houden

met de missie en kernwaarden van

hun eigen vereniging.

Brandjes
‘Een voetbalvereniging is best een in-

gewikkeld geheel, want het kent vaak

meerdere belangen en prioriteiten.

Het bestuur is vooral bezig de boel

draaiende te houden. De bezetting in

de kantine, iemand voor de schoon-

maak, et cetera. Het voetbaltechnisch

kader daarentegen richt zich vooral op

de vraag: hoe laten we jeugdspelers

plezier beleven aan het voetballen en

hoe kunnen ze zichzelf hierin verbete-

ren? Volgens welk idee leiden we spe-

58-59-60-61_hoopleiding.indd 58 22-01-20 13:46