De Voetbaltrainer 247

Pagina 65 van: De Voetbaltrainer 247

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 65 M I N I - S P E C I A L L A L I G A Atletico Madrid – Athletic de Bilbao Het is ronduit bijzonder dat Diego Pablo Simeone, die er toch bepaald een expressieve manier van optre...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 65

M I N I – S P E C I A L
L A L I G A

Atletico Madrid –
Athletic de Bilbao
Het is ronduit bijzonder dat Diego

Pablo Simeone, die er toch bepaald

een expressieve manier van optre-

den opna houdt en daarmee op het

oog een hoog afbreukrisico met zich

meedraagt, inmiddels ruim acht jaar

trainer is van een van de toonaange-

vende clubs in Spanje. En dat zonder

dat hij substantiële aanpassingen in

de speelwijze doet. Atletico Madrid

speelt structureel 1:4:4:2, met het

middenveld in een kom. Altijd blijft

de spelopvatting compact, zowel in

voorwaartse als achterwaartse bewe-

ging. Wel ziet men, met name in het

aanvallende compartiment, Atletico

Madrid regelmatig de spelersgroep

verversen. Ook een manier om de

‘spanning’ in een spelersgroep en

speelwijze erin te houden!

Sinds de trainerswissel van vorig sei-

zoen (Eduardo Berizzo ging, Gaizka

Garitano kwam), is bij Athletic Bilbao

het een en ander veranderd. De trai-

ner stelt meer spelers met op van wie

hij creatieve inbreng mag verwachten.

Onder de vorige oefenmeester speelde

de ploeg niet zelden met drie uitslui-

tend verdedigend ingestelde midden-

velders achter een tamelijk statische

driemans voorhoede. Ten minste

een van die defensieve krachten op

het middenveld is ingeruild voor een

aanvallende middenvelder, in een

1:4:2:3:1 formatie. Het heeft opvallend

genoeg vooral tot gevolg gehad dat de

Basken veel minder doelpunten-tégen

zijn gaan krijgen, maar Athletic Club

– zoals men doorgaans zegt in Basken-

land – scoort nog altijd te weinig.

Opvallend in deze wedstrijd is het

veelvuldig gebruik van de lange bal,

zowel vanuit standaardsituaties (doel-

trappen, trap van de keeper van de

grond of uit de hand), door beide ploe-

gen. Klaarblijkelijk weten beide trai-

ners dat de tegenstander vooral sterk

is in het afpakken van de bal, en dus

probeert men situaties te voorkomen

waarin de opponent in zijn kracht

komt. Alleen in gevallen waarin de

opbouwende ploeg een overduidelijke

meerderheid heeft, wordt voor de

optie gekozen om over de grond op te

bouwen. Je zou bijna zeggen: opbou-

wen als het écht niet anders kan.

Verder wordt in deze wedstrijd be-

klemtoond dat aanvallers niet per se

in de voorhoede hoeven te spelen.

Beide teams spelen hun backs na-

drukkelijk uit bij het aanvallen. Atle-

tico Madrid en Athletic Bilbao laten

de vleugel open als zgn. operationele

ruimte. Zowel aan Madrileense als

aan Baskische zijde spelen de buiten-

ste middenvelders veelal sterk naar

binnen. Zij lijken eerder voorwaar-

denscheppend te spelen, om anderen

in kansrijke posities te brengen. Zo

kunnen we vaststellen dan Atletico

Madrid in feite met vijf voornamelijk

verdedigend denkende spelers uitge-

rust is: het zijn de beide centrale ver-

dedigers Felipe en Hermoso, de beide

centrale middenvelders Thomas Par-

tey en Saul Niguez (hoewel die aan-

vallend de nodige inbreng heeft) en de

buitenste middenvelder Koke, die pri-

mair controleert. Bij Athletic Bilbao is

die verhouding 4:6. Vier spelers den-

ken vooral verdedigend: de centrale

verdedigers en de twee verdedigende

middenvelders. De rest speelt in aan-

vallend opzicht een rol, al komt die in

deze wedstrijd nauwelijks tot uitdruk-

king. Dat heeft met het tegenspel van

de tegenstander te maken. Atletico

Madrid slaagt er als zovaak prima in

het spel van de tegenstander te neu-

traliseren, waarna Atletic Club maar

weinig opties resteren.

Atletico Madrid aanvallend
In aanloop naar deze wedstrijd heeft

Atletico Madrid al meer dan een

maand geen goal gescoord vanuit een

‘open’ spelsituatie. Simeone probeert

daarom in dit duel een samenwerking

tussen twee spelers die al enige tijd

niet samengespeeld hebben: Alvaro

Morata en Angel Correa. In balbezit

spelen zij beiden dicht bij elkaar, om

op die manier de beide centrumver-

dedigers te binden. Beide buitenste

middenvelders spelen in balbezit sterk

naar binnen, maar de backs stellen

zich diep op om de backs van Athletic

Bilbao te binden. Aannemelijk is de

bedoeling dat er ruimte ontstaat tus-

sen de centrumverdedigers van Bilbao

enerzijds en de backs anderzijds,

zodat beide Atletico-spitsen hiervan

gebruik kunnen maken. Bovendien is

het op deze manier voor de centrale

verdedigers van de bezoekers moeilij-

ker om rugdekking te bieden aan hun

backs zodra de vleugelverdedigers van

Atletico Madrid via de buitenkant op-

stomen. (tekening 1)

De strijdwijze is succesvol. Beide doel-

F
o

to
’s

:
P

ro
S

h
o

ts

1

Bij Atletico Madrid hebben de backs veel aanvallende inbreng. De spitsen bewegen

in de ruimtes die tussen de verdedigers ontstaan.

64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75_laliga.indd 65 22-01-20 13:47