De Voetbaltrainer 247

Pagina 67 van: De Voetbaltrainer 247

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 67 de sterke kopper Raul Garcia die op de 10-positie opereert. Deze zoekt in het luchtduel doorgaans de zijde van Saul Niguez, die dus de vermeend minder sterke kopper is. Ook kiest ...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 67

de sterke kopper Raul Garcia die op de

10-positie opereert. Deze zoekt in het

luchtduel doorgaans de zijde van Saul

Niguez, die dus de vermeend minder

sterke kopper is. Ook kiest Garcia in

die situaties soms de diepste positie,

waardoor aanvaller Williams – die

veel diepgang heeft – om hem heen

komt te spelen en speculeert op de af-

vallende of doorgekopte bal. (tekening

3) Desondanks kan de Baskische for-

matie uit deze speelwijze nauwelijks

voordeel putten. Atletico Madrid is de

meester van het compacte voetbal en

pikt veel tweede ballen op.

Athletic Bilbao probeert aan de vleu-

gels de bezetting af te wisselen. Dan

speelt weer eens de back diep, dan

weer speelt de back meer naar het

midden en laat de buitenste midden-

velder zich uitzakken. Indien de back

diep speelt, wordt die opgevangen

door de back van Atletico Madrid. In

het blok in het midden wordt dan de

buitenspeler, die verder naar binnen

staat, opgevangen.

Speelt de back meer centraal en wordt

hij in de opbouw betrokken, wordt hij

onder druk gezet door de buitenste

middenvelder van Atletico. In die ge-

vallen dekt de Madrileense back ver

door.

Atletico Madrid verdedigend
Atletico Madrid kan vanuit de vaste

1:4:4:2 formatie zowel hoog als laag

drukzetten. In deze wedstrijd kiest de

ploeg, na een minder succesvolle peri-

ode, meer voor het compact op eigen

helft verdedigen. Centrale middenvel-

der Thomas Partey fungeert daarbij

regelmatig vrijwel als een derde cen-

trale verdediger, met name in fases

waarin Bilbao-buitenspeler Muniain

verder naar binnen speelt om het op-

komen van zijn rechtsback mogelijk

te maken.

Atletico speelt vanuit de zone, maar

is niet bevreesd om door te dekken

indien dat ervoor zorgt dat de op-

bouw van de tegenstander bemoeilijkt

wordt. Dan zien we in (niet veel) fases

centraal vanuit het middenveld, wan-

neer een middenvelder van Bilbao

zich laat inzakken om een meerder-

heid te vormen tegen de twee Madri-

leense spitsen. Gebeurt dit, dan zien

we de hele ploeg van Atletico wel

meteen meeschuiven naar voren, om

de onderlinge ruimtes klein te hou-

den.

Wanneer een back van Bilbao laag in

de opbouw wordt betrokken, dan zet

Atletico vaak druk met een buitenste

middenvelder (Lemar of Koke). In die

gevallen dekt de back aan die zijde

nadrukkelijk door op de buitenste

middenvelder van Athletic Bilbao. Nog

altijd lijkt te gelden dat het veld ver-

ticaal in vier zone is verdeeld, waarbij

alle spelers zich dienen te groeperen

in twee aangrenzende zones: die waar

de bal is, en de zone ernaast (zie De

Voetbaltrainer 231 en tekening 4): een

mooi hulpmiddel om spelers te onder-

steunen in het maken van hun positi-

onele keuzes.

Alleen wanneer de opbouwende ploeg
een duidelijk overtal heeft, wordt voor
opbouw over de grond gekozen, anders
voor de lange bal – opbouwen als het

écht niet anders kan

Conclusie
Aan het einde van de wedstrijd resteert het beeld dat we in acht jaar Diego

Simeone bij Atletico Madrid vaker hebben gezien. De tegenstander heeft

slechts één keer binnen de palen kunnen schieten (in de eerste minuut, uit

een hoekschop), briljant gepareerd door doelman Oblak. Zelf heeft Atletico

Madrid uit de zeer spaarzame kansen tweemaal gescoord: 2-0. Punten bin-

nen, iedereen tevreden.

M I N I – S P E C I A L
L A L I G A

4

Atletico Madrid lijkt nog steeds de vier verticale zones te hanteren bij het verdedi-

gen. Alle spelers in de zone waar de bal is en de aangrenzende zone.

64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75_laliga.indd 67 22-01-20 13:47