De Voetbaltrainer 247

Pagina 71 van: De Voetbaltrainer 247

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 71 bezet worden door echte buitenspe- lers. Om ruimte creëren op het mid- denveld om via de grond te kunnen blijven spelen tot in de laatste fase, kiest de ’10’ er regelmatig voor...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 71

bezet worden door echte buitenspe-

lers. Om ruimte creëren op het mid-

denveld om via de grond te kunnen

blijven spelen tot in de laatste fase,

kiest de ’10’ er regelmatig voor om

diep te gaan staan. Hij neemt dan

de centrale middenvelder van Betis

(Bartra) mee waardoor Betis met vijf

verdedigers komt te spelen. Omdat in

de opbouw ook een middenvelder van

Celta zich met enige regelmaat laat

inzakken, slaagt de ploeg erin de te-

genstander voor veel keuzes te stellen.

Op het middenveld rouleert Celta veel.

Niet alleen proberen de spelers tus-

sen de linies vrij te komen, maar er

is sprake van ‘ouderwets vrijlopen’:

simpelweg snel naar een positie lopen

waar geen tegenstander staat. Daar-

door zit er veel variatie in het spel, en

komt Celta ook met enige regelmaat

in schietpositie. Maar daar hapert het:

de ploeg is onnauwkeurig in de afwer-

king. Niet voor niets is Celta de Vigo

op het moment van deze wedstrijd,

ondanks dat het topspits Iago Aspas

in de ploeg heeft, een van de minst

scorende ploegen in La Liga. Het is te

steriel en te tandenloos.

Real Betis verdedigend
De thuisclub (startend vanuit 1:4:4:2)

wordt door het positiespel van Celta

de Vigo gedwongen zich in de as aan

te passen om de afstanden niet te

groot te maken. Ofwel Celta speelt

met de 10 diep en Betis komt in 1:5:3:2

resp. 1:5:3:1:1 te spelen. (tekening 11)

De ploeg probeert de opponent naar

de zijkant te dwingen, door met de

buitenste middenvelders aanvanke-

lijk ‘smal’ te gaan staan. Zodra de bal

richting de vrijstaande back gaat, kan-

telt het team naar die zijde en zet de

buitenste middenvelder de back onder

druk. De afstanden zijn daarbij soms

groot. (tekening 12)

Wanneer een back van Celta onder

druk wordt gezet en de buitenspeler

zich aanbiedt, dekt Betis aan die zijde

door. In die gevallen zien we ook vaak

dat de spits van Celta zich in de hoek

komt aanbieden voor een lange bal

(zie ook tekening 10, de buitenspeler

‘overslaan’ waarna die met een loop-

actie binnendoor wellicht voor een

vervolg kan zorgen). In die situaties

volgt de centrale verdediger van Betis

de spits, waarna Barta als middenvel-

der inzakt en het centrum afdicht. Zo

komt de voormalige Barcelona-speler

meer in zijn natuurlijke habitat te

spelen.

Real Betis wil achterin de posities be-

zet houden. Gaat een back van Celta

hoog staan, waardoor positioneel

een vijfmans aanvalslinie ontstaat,

dan blijft Betis vaak met vijf (incl. de

verdedigende middenvelder) achterin

staan en probeert het de druk op de

opbouwers te krijgen. Omdat de 10

veelal tegen de controlerende midden-

velder van Celta speelt en de contro-

leur weg wordt getrokken richting de

M I N I – S P E C I A L
L A L I G A

eigen verdediging, moeten de overige

drie middenvelders van Betis enorme

afstanden afleggen.

Conclusie
Eigenlijk wint Celta de Vigo deze wedstrijd op alle

fronten. Behalve op het front waar het om gaat: het

maken van doelpunten. Het heeft meer balbezit,

een betere passingaccuratesse, meer schoten in de

richting van het doel. Maar de (weinige) schoten

van Real Betis zijn preciezer: 7 van de 11 zijn bin-

nen de palen, terwijl Celta weliswaar 18 keer op

doel schiet, maar slechts 5 keer binnen de palen.

De thuisclub wint door een laat doelpunt met 2-1.

Keuzes, keuzes, keuzes. Rechtsback: doordekken of je richten op de back (17)? Rechtsmidden: Back

afschermen, midden dichthouden of door op de balbezitter? Spits: door op de balbezitter of midden

dichthouden?

Wanneer de rechtsback hoog staat en min of meer een vijfmans aanval ontstaat,

blijft Real Betis met vijf achterin en probeert het druk op de back in balbezit te krij-

gen. De afstanden zijn dan vaak groot.

12

64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75_laliga.indd 71 22-01-20 13:48