De Voetbaltrainer 247

Pagina 76 van: De Voetbaltrainer 247

www.devoetbal trainer.nl76 120 oefeningen om een topkeeper te worden In samenwerking met keeperstrainer Maarten Arts hebben we een com- plete leerlijn voor keepers en hun keeperstrainers in de TrainingsPlanner geplaatst. Hiermee kan me...

www.devoetbal trainer.nl76

120 oefeningen om een
topkeeper te worden
In samenwerking met keeperstrainer Maarten Arts hebben we een com-

plete leerlijn voor keepers en hun keeperstrainers in de TrainingsPlanner

geplaatst. Hiermee kan men (meer dan) een seizoen vooruit.

K E E P E R S T R A I N I N G

De volgende twaalf onderdelen wor-

den uitvoerig uitgewerkt in ieder mi-

nimaal tien oefeningen. Deze zijn ook

per onderdeel gebundeld als complete

training in het trainingsoverzicht van

de TrainingsPlanner.

1. Vangen

2. Vallen

3. Duiken

4. Stompen

5. Tippen

6. Hoge ballen

7. 1-tegen-1

8. Technische voetbalvaardigheden

9. Voetenwerk

10. Opbouwen

11. Oefeningen met veldspelers

12. Keepersspellen

Elke oefening bevat een duidelijke te-

kening en de volgende onderdelen:

• Naam en doelstelling van de oefe-

ning

• Beschrijving van de oefening

• Videofragment van de oefening

• Variatie of methodische stappen (in-

dien van toepassing)

• Opmerkingen voor de trainer

De 120 trainingsvormen voor keepers

en hun trainers verschijnen binnen-

kort ook als eBook! Ga daarvoor naar

de webwinkel van De Voetbaltrainer.

Nog geen abonnee op de Trai-

ningsPlanner? Ga naar

https://app.trainingsplanner.nl/

voor alle informatie.

Nieuw

76-77_ebookarts.indd 76 22-01-20 13:48