De Voetbaltrainer 247 – pag. 77

| |

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 77

Oefening 3 uit het hoofdstuk ‘Vangen’:
Vangen na snelle kleine pasjes

Omschrijving
• A. De keeper beweegt zijwaarts met kleine, snelle, stappen tussen de

pylonen, dan beweegt hij voorwaarts en vangt de bal voor de pylo-

nen.

• B. De keeper beweegt diagonaal zijwaarts en snel richting de voorste

pylon en vervolgens zijwaarts naar het midden om daar de bal te

vangen voor de pylonen.

Coaching
• Geen spanning op het bovenlichaam – er mag alleen spanning in de

benen zijn.

• Begin met een hoge lichaamspositie (rechtop).

• Geen kruispas op het moment van vangen.

• De leeftijd/het niveau van de keeper bepaalt of de trainer/andere

keeper de bal moet gooien of schieten.

Oefening 3 uit het hoofdstuk ‘Hoge ballen’:
Hoge bal vangen met een tegenstander bij de eerste paal

Omschrijving
• 1. De trainer gooit een hoge bal tussen de eerste paal en Keeper 2.

Keeper 1 moet ‘Keeper!’ roepen wanneer de bal wordt gegooid door

de trainer.

• 2. Na het vangen van de bal, gooit Keeper 1 de bal terug naar de trai-

ner en neemt de positie van Keeper 2 in. Keeper 2 sluit achteraan in

de rij, achter Keeper 4.

• 3. Keeper 3 neemt de plek van Keeper 1 over en herhaalt de oefe-

ning.

Variatie
• Zet 2 keepers neer bij de eerste paal en gooi de bal daartussen.

• In plaats van keepers kunnen er ook poppen worden gebruikt. Zet ze

kort tegen elkaar aan zodat de keeper contact moet maken.

Coaching
• Het is belangrijk dat de keeper getraind is in het vangen van de bal,

terwijl er contact gemaakt wordt met andere spelers.

• Wanneer er een andere keeper voor komt te staan om weerstand te

bieden, moet de kwaliteit van het vangen hetzelfde zijn.

• Start dicht bij de eerste paal, hierdoor hoef je maar 1 stap te doen

(hoger niveau = verder van de eerste paal starten).

76-77_ebookarts.indd 77 22-01-20 13:48