De Voetbaltrainer 248

Pagina 14 van: De Voetbaltrainer 248

www.devoetbal trainer.nl14 Keepen betekent vooral keuzes maken: wel of niet uitkomen, wel of niet een bal inspelen, een stapje naar links of naar rechts, keer op keer komt de keeper in onverwachte, stressvolle situaties terecht waarin ...

www.devoetbal trainer.nl14

Keepen betekent vooral keuzes maken: wel of niet uitkomen, wel of niet een bal inspelen, een stapje

naar links of naar rechts, keer op keer komt de keeper in onverwachte, stressvolle situaties terecht

waarin hij in een split-second moet handelen. Dit snel moeten reageren op die momenten in de wedstrijd

heeft in de visie van Ten Rouwelaar consequenties voor de wijze waarop je met keepers traint.

‘Des te vaker je wedstrijdsituaties op de training oefent, des te beter het gaat. Binnen dat oe-

fenen is het prikkelen en uitdagen van de hersenen enorm belangrijk. In diverse oefeningen,

waarbij keepers cognitief worden belast en waarin het gaat om onbewust leren, zal daarom

altijd een vorm van stress en chaos moeten zijn. Die is er in de wedstrijd immers ook: waar

komt een bal terecht, hoe overzichtelijk is een situatie, wat zijn mijn opties en welke keuze

maak ik?’

In het begin van dit artikel vertel-

de Ten Rouwelaar het al: tijdens

trainingen dien je keepers continu

prikkels toe te dienen, scherp te

houden. Hij brengt zijn keepers

op trainingen in situaties waarin

ze afgeleid worden van de hoofd-

taak. Dat afleiden, zoals verderop

uit enkele trainingsvormen zal

blijken, zorgt ervoor dat de kee-

per impliciet aan het leren is. Om

oefeningen uitdagend te houden

wordt een organisatie steeds an-

ders ingericht, is er altijd sprake

van een zeker mate van stress

en chaos. Er komen nieuwe re-

gels bij en er wordt gewerkt met

kleurtjes en getallen waardoor de

keeper ook cognitief stevig wordt

bevraagd.

Wanneer je naar een training van

Ten Rouwelaar kijkt, komen on-

derstaande elementen daar steeds

in meer of mindere mate in terug:

• Individuele ontwikkeling

• Ontwikkeling speelwijze

• Cognitief

• Chaos- stress

• (Onder druk) impliciet leren

Aandacht is goud
Gedurende zijn eigen carrière stond Jelle ten Rouwelaar bij tal van clubs

onder de lat. Na Emmen, PSV, FC Groningen, FC Twente, FC Zwolle, FC

Eindhoven en het Oostenrijkse Austria Wien keepte hij de laatste negen

jaar bij NAC. Vervolgens opende zich een nieuwe deur, namelijk die van de

keeperstrainer. Op basis van eigen ervaringen, scholingen en cursussen be-

kwaamde Ten Rouwelaar zichzelf op dit vlak. Hij ontwikkelde een visie op

het trainen van keepers en deelt die in dit artikel met onze lezers.

Afstemmen
Jelle ten Rouwelaar:
‘Als je kijkt naar
de rol van de keeper in een team, dan

gaat het – zeker in een ideale situatie

– om het afstemmen van de speelwij-

ze op de aanwezige kwaliteiten. Een

voorbeeld: je kunt als trainer-coach

wel willen dat je keeper meevoetbalt

in de opbouw, of dat hij ver uit zijn

doel verdedigt zodra er druk wordt ge-

zet, maar ligt daar ook zijn kwaliteit?

In het begeleiden van keepers haal je

het meeste rendement door de sterke

punten uit te bouwen. Natuurlijk is er

ook aandacht voor de verbeterpunten,

maar daarbij is het de uitdaging om

die verbeterpunten tijdens trainingen

op een onbewuste manier mee te ne-

men.’

Tekst: Gerjos Weelink

K E E P E R S T R A I N I N G

Jelle ten Rouwelaar over zijn werkwijze

Voorgezegd
‘In trainingen werken we zowel aan

de individuele ontwikkeling als aan de

ontwikkeling van de speelwijze. Hier-

bij kun je denken aan de aandacht die

er is voor schakelmomenten, voor het

op de juiste manier positioneren, voor

het uitvallen in plaats van insnijden,

voor het recht voor je aannemen van

een bal. Volgens mij komen deze ele-

menten namelijk ook allemaal terug

in de wedstrijd. Als je in de wedstrijd

een keuze moet maken, dan doe je

dat op basis van informatie die je zélf

hebt verzameld, en niet omdat ie-

mand je voorzegt waar een bal komt.

Ik denk dat je dat impliciete karakter

van het maken van keuzes ook in trai-

ningen terug moet laten komen. Hier- bij is wel van belang dat je als trainer

zorgt voor druk en stress, want dat

is een voorwaarde om wedstrijdecht

te trainen. Komen we dichter bij de

wedstrijddag, dan neemt de mate van

druk en stress op de training bewust

wat af, om keepers als het ware vrij te

maken in hun hoofd.’

Eén bal
‘Gelet op het activeren van de herse-

nen en het toedienen van prikkels,

zit in trainingsvormen dus altijd een

bepaalde chaos verwerkt. Binnen deze

chaos moet de keeper reageren op on-

14-15-16-17-18-19_rouwelaar.indd 14 04-03-20 13:50