De Voetbaltrainer 248

Pagina 19 van: De Voetbaltrainer 248

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 19 Tegenwoordig is Ten Rouwelaar werk- zaam als keeperstrainer bij Oranje onder 20 en bij NAC. In Breda zit hij tijdens wedstrijden van het eerste elftal op de bank, om onder andere ...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 19

Tegenwoordig is Ten Rouwelaar werk-

zaam als keeperstrainer bij Oranje

onder 20 en bij NAC. In Breda zit hij

tijdens wedstrijden van het eerste

elftal op de bank, om onder andere

de verrichtingen van de doelman te

volgen en live de wedstrijdbeelden te

coderen. Ten Rouwelaar zoekt zelf de

beelden uit en deelt ze met de keepers

met wie hij werkt.

Teamafspraken
‘Na afloop van een wedstrijd krijgt de

keeper fragmenten te zien, waaruit

hij vervolgens zelf beelden selecteert

om in zijn paspoort op te nemen. Dit

kunnen beelden zijn van sterke mo-

menten, maar ook verbeterpunten

komen terug. Waar het hier om gaat,

is dat de keeper steeds bewust bezig

is met zijn ontwikkeling en daarin zelf

leidend is. Ik help hem daarbij, want

ik selecteer zelf namelijk óók beelden.

Goede en mindere momenten van de

keeper individueel, maar ook beelden

van de keeper in relatie tot het team:

wat waren bijvoorbeeld teamafspra-

ken tijdens de opbouw, welke rol heb

jij daarin en hoe is dat gegaan?’

Met vrijwel elke keeper met wie Ten

Rouwelaar werkt, is het positiekiezen

een terugkerend aandachtspunt. Zelfs

in Europese topcompetities gebeurt

het volgens hem vrijwel wekelijks nog

dat keepers bij ballen die vanaf de

zijkant komen, niet goed staan opge-

steld.

Positioneren
‘Met mijn keepers hanteer ik het prin-

cipe dat als de bal naar de achterlijn,

de zijlijn of de as gaat, de keeper

centraal in het doel positie inneemt.

Dit lijkt logisch en dat is het ook, toch

zie ik dat er op elk niveau nog veel te

verbeteren valt. Want keepers staan,

als er een voorzet of een teruggetrok-

ken bal voor het doel komt, geregeld

té dicht bij de eerste paal. Daardoor

moeten ze teruglopen, zich half om-

draaien om die bal nog te pakken en

zijn dan te laat. Het is, en dat laat ik

op beelden ook zien aan mijn keepers,

juist makkelijker om centraler positie

te kiezen waardoor je naar voren kunt

bewegen om een bal te pakken. Naar

voren beweeg je immers sneller dan

naar achteren.’

Patronen
‘Naarmate we langer met het paspoort

werken, gaan we patronen herkennen

en ik bevraag mijn keepers over die

patronen: ‘Het vangen van de hoge

bal, het positiekiezen in het doel zo-

dra de bal aan de zijkant is, hoeveel

rek zit er volgens jou nog in?’ Aan

de hand van beelden kan ik concreet

laten zien waarin hij al is verbeterd,

maar ook waarin nog winst te behalen

valt. Het voorhouden van een spiegel,

dat is wat er dankzij het paspoort

gebeurt. In discussies zijn we het niet

altijd met elkaar eens en dat is juist

leerzaam en interessant. Stel een kee-

per vindt dat hij sterk is in het vangen

van hoge ballen, maar hij kan slechts

een paar fragmenten selecteren die

dat bevestigen. Hoe goed is hij er dan

eigenlijk in? Klopt zijn zelfbeeld eigen-

lijk wel? Het omgekeerde gebeurt ook:

dat een keeper van zichzelf vindt dat

hij nog veel moet verbeteren, maar

we aan de hand van de fragmenten

in zijn paspoort zien dat hij eigenlijk

al enorm gegroeid is. Keepers worden

door deze manier van werken bewust

van wat er al goed gaat en wat beter

kan. Dat is een mooi proces om te be-

geleiden.’

Tekening 7a: de keeper staat té dicht bij de eerste paal

Tekening 7b: de keeper staat goed opgesteld

Keeperspaspoort
Ten Rouwelaar gebruikt in de samen-

werking met keepers een zelfontwik-

keld ‘keeperspaspoort’. Dit paspoort

is het beste te omschrijven als een

digitale databank, met daarin al-

lerlei fragmenten uit wedstrijden en

trainingen, maar ook informatie over

de fysieke programma’s, zijn mentale

plussen en minnen.

‘Het paspoort helpt de keeper op

weg naar het behalen van zijn

doel. Hetgeen de keeper in zijn

paspoort opneemt, vormt een

onderdeel van gesprekken die

we met elkaar voeren. En die ge-

sprekken zijn waardevol, want

daarin wisselen we met elkaar

van gedachten en probeer ik de

keeper te beïnvloeden door hem

een spiegel voor te houden.’

Van enkele door Ten Rouwelaar

beschreven oefeningen zijn clips

beschikbaar in de Mediatheek en

TrainingsPlanner.

Van enkele door Ten Rouwelaar beschreven

oefeningen zijn clips beschikbaar in de Me-

diatheek.

MediatheekTrainingsPlanner

1

31

14-15-16-17-18-19_rouwelaar.indd 19 04-03-20 13:50