De Voetbaltrainer 248

Pagina 22 van: De Voetbaltrainer 248

www.devoetbal trainer.nl22 T A C T I E K Dan is het wel nodig dat de aanval- ler de ruimte ten opzichte van de verdediger(s) voldoende vergroot. Gabriel Jesus doet dat tegen Everton bijvoorbeeld door eerst zijwaarts weg te be...

www.devoetbal trainer.nl22

T A C T I E K

Dan is het wel nodig dat de aanval-

ler de ruimte ten opzichte van de

verdediger(s) voldoende vergroot.

Gabriel Jesus doet dat tegen Everton

bijvoorbeeld door eerst zijwaarts weg

te bewegen (afbeelding 4) om zo de af-

stand ten opzichte van de linker cen-

trale verdediger te vergroten. Daarmee

creëert hij ruimte voor de pass tussen

hem en die verdediger door.

5. Diepgang vanuit de hotzone
Veel trainers vragen van hun aanval-

lers om het veld groot te maken door

zo dicht mogelijk tegen de laatste lijn

van de verdedigers aan te spelen, of

3 4

5

7

9a 9b

6

8

Perisic gaat diep vanuit een eentwee met Coutinho. Gabriel Jesus maakt zijwaarts ruimte voor zichzelf voor een verti-

cale, lage steekpass.

Al voordat De Bruyne de bal aanneemt, zet Sterling zijn loopactie in.

Perisic gaat in de ‘binnenbaan’ diep in de rug van de uitstappende back.

De verdedigers spelen niet op één lijn, omdat er een verdediger uitstapt (a) of te ver achteruitloopt (b).

Firmino en Wijnaldum komen aan de contrakant voor het doel bij

een indraaiende pass/voorzet.

Gabriel Jesus gaat diep in de rug van de centrale verdediger aan de

balkant.

20-21-22-23_diepgang.indd 22 04-03-20 12:12