De Voetbaltrainer 248

Pagina 24 van: De Voetbaltrainer 248

www.devoetbal trainer.nl24 Dilemma’s na een serie nederlagen Het gaat minder goed met het Groene ster van trainer Maurice Verbunt. Na het topjaar 2019 begon 2020 met vier nederlagen en één overwinning. Data liegen niet. Het debu...

www.devoetbal trainer.nl24

Dilemma’s na een
serie nederlagen

Het gaat minder goed met het Groene ster van trainer Maurice Verbunt. Na

het topjaar 2019 begon 2020 met vier nederlagen en één overwinning. Data

liegen niet. Het debuut in de Derde Divisie kon niet beter: drie overwinnin-

gen, de koppositie en pas in de achtste wedstrijd de eerste nederlaag. Daarna

werd er in twaalf wedstrijden twee keer gewonnen, drie keer gelijkgespeeld

en zeven keer verloren. Eind februari is de kopgroep ingeruild voor de eerste

zorgen om een mogelijke nacompetitie. Het uitschakelen van eredivisionist

VVV in de beker en het bekerduel tegen AZ zijn door de harde realiteit inge-

haald. Voor welke dilemma’s staat Verbunt?

Dossier Groene Ster (3)

Maurice Verbunt: ‘De basis van het
succes van vorig jaar en het begin van

dit seizoen was een goede uitvoering

van een aantal spelprincipes:

1. Mijn voorkeur tijdens het verdedi-

gen gaat uit naar 1:4:4:2. Ik speel

dan het liefst in drie blokken waar-

bij wij gericht zijn op de zones en

niet op het volgen van de tegen-

stander. Wij schakelen bij het ver-

dedigen om van 1:3:5:2 naar 1:4:4:2

als de tegenpartij 1:4:3:3 speelt.

Deze transitie is eenvoudig en snel

in te zetten.

2. Ons tweede spelprincipe is de op-

bouw van de tegenstander zoveel

mogelijk via de zijkanten te laten

plaatsvinden. Onze middelste linie

en laatste linie kantelen en blijven

in de afgesproken zones spelen.

3. In de buurt van de bal mogen we

niet in een ondertalsituatie komen:

Tekst: Tjeu Seeverens

A M A T E U R S

in de verdediging en op het mid-

denveld altijd één speler meer dan

het aantal tegenspelers in die linies.

4. Komen we vanuit die blokken in

balbezit, schakelen we over op snel

reactievoetbal.

Die keuzes stonden een lange tijd ga-

rant voor overwinningen. Ook in de

Derde Divisie worden we zelden over-

klast. Dit seizoen was de tegenstander

in drie wedstrijden echt beter. Bij

verlies waren de krantenkoppen voor-

spelbaar: ‘Onnodig verlies’ of ‘Groene

Ster doet zichzelf tekort’. Daar koop je

niets voor. We hebben ons in een situ-

atie gebracht waarin alleen de punten

tellen.’

Terugslag
Waar ging het mis?

‘Als de verdedigende organisatie een-

maal is ingeslepen en staat, proberen

we een vierde spelprincipe toe te

passen: het moment van eerder en

hoger drukzetten. Het streven is onze

laatste linie vijf tot tien meter van ons

zestienmetergebied te houden. Met

een maximale tussenruimte van tien

meter per linie om het compact te

houden. Hierdoor voorkom je sneller

gevaarlijke situaties rondom je eigen

strafschopgebied. Daardoor wordt de

ruimte achter de verdediging niet te

groot en uitnodigend voor de tegen-

stander om de dieptepass te spelen.

Dat was het plan met als doel ook

in de loop van dit seizoen vaker de

druk vooruit te kunnen zetten. Het

probleem is dat deze groep daar op

dit niveau toch meer moeite mee

heeft dan verwacht. Vooral met het

herkennen van het moment waarop

je die druk vooruit kunt geven of juist

moet terugvallen op de blokken en

24-25-26-27_groenester3.indd 24 04-03-20 11:42