De Voetbaltrainer 248 – pag. 25

| |

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 25

F
o

to
’s

:
T

o
m

d
e

C
o

c
k

Voetballen bij extreem weer
Voetballen onder extreme weersomstandigheden gaat in de toekomst beslist vaker gebeuren. Dat over-

kwam Groene Ster in de uitwedstrijd tegen Jong ADO. Die zondag werden spelers letterlijk bijna van het

veld geblazen. Hoe bereid je je elftal daarop voor?

‘In feite speel je bij zulke zware windstoten twee wedstrijden op één helft. De toss is bepa-

lend voor je wedstrijdstrategie. Als je de toss wint, kun je beginnen met ‘wind mee’ en ervoor

kiezen om vanaf de aftrap man-op-man te gaan spelen. Beginnen met ‘wind mee’ is een voor-

deel. Je weet nooit wat die harde wind in het verdere verloop van de wedstrijd gaat doen. In

de eerste helft kwam bij elke uittrap van de Jong ADO-keeper de bal even hard terug. We kre-

gen vier grote kansen, maar scoorden niet. Ook profiteerden we onder deze omstandigheden

te weinig van onze schotkracht, al was daarvoor extra aandacht gevraagd.

Op diezelfde speelhelft werd het na rust voor ons in eerste instantie een kwestie van tegen-

houden. In de opbouw probeerden we het probleem van de Jong ADO-keeper uit de eerste

helft te voorkomen. De backs moesten eerst ruimte maken en zich dan weer laten zakken om

aanspeelbaar te zijn. Vervolgens moesten zij vooral voor een voortzetting over de zijkanten

kiezen. Dat lukte meestal aardig. Net als de trainer van Jong ADO kwam ik na afloop tot de

conclusie dat we beter voetbalden met forse tegenwind. Je wordt dan in feite gedwongen tot

scherp uitgevoerd combinatievoetbal over de grond. Doet me denken aan de uitspraak van

Johan Cruijff: ‘Tactiek is vooral weten waar je mee bezig bent.’ Onder welke omstandigheden

dan ook.’

Dossier Groene Ster (3)

het reactievoetbal. We hebben nu een

fase achter de rug waarin we tegen

de sterkste ploegen hebben gespeeld.

Die straffen het weggeven van ruimte

genadeloos af.

Een tweede oorzaak is een gebrek aan

scorend vermogen. In de Hoofdklasse

maakten veel verschillende spelers

een doelpunt, niet alleen onze spitsen.

Door het niveauverschil met de Derde

Divisie komen nu minder doelpun-

tenmakers van het vorig seizoen in

scoringspositie. Bijsluitende midden-

velders worden op een slimme ma-

nier opgevangen. Opkomende backs

krijgen geen vrije doorgang meer. Er

is een beter antwoord op onze gevaar-

lijke spelhervattingen. Opeens word je

dan erg afhankelijk van je spitsen.’

Geen eenduidige keuze
‘Na de tegenvallende resultaten is bin-

nen de groep besproken of we weer

consequent moeten kiezen voor het

voetballen vanuit de blokken. Daar

werd door de groep niet eenduidig

voor gekozen. Spelers haalden wed-

strijdfases aan waarin we ook in de

Derde Divisie met succes druk voor-

uit hadden gezet. Werden we niet te

voorspelbaar voor de tegenstander

als we steeds dezelfde tactische

keuze bleven maken? Vlak daarna

moesten we thuis tegen Gemert. Dat

elftal heeft een ijzersterke voorhoede,

de kwetsbaarheid ligt achterin. Ty-

pisch een wedstrijd waarin het niet

verstandig leek vanuit een gesloten

verdediging te voetballen. We won-

nen die wedstrijd overtuigend door de

verdediging van Gemert meteen onder

druk te zetten. Die overwinning was

heel welkom. Tegelijkertijd werd de

noodzaak om vaker vanuit die blok-

ken te (blijven) voetballen volgens

sommige spelers minder urgent. We

hadden laten zien dat we ook pressie

konden spelen. Afgesproken werd dat

onze ervaren centrale verdediger in

het veld en ik langs de lijn vaker aan-

geven wanneer we overschakelen op

het spelen vanuit de blokken of juist

beslissen in een vroeg stadium pressie

te gaan spelen. Het elftal als geheel

kan op dat punt de wedstrijd nog niet

altijd zelf lezen. Daarin moeten we ze-

ker nog groeien.’

Paniek en druk?
Eerst leek er geen einde aan het succes-

verhaal te komen, nu opeens niet aan een

nederlagenreeks. Is er sprake van paniek?

Staat de trainer onder druk?

‘Er is geen sprake van paniek. Typisch

Groene Ster. Er worden weloverwogen

beslissingen genomen. Mijn contract

is tussentijds verlengd. Er wordt, ze-

ker door de supporters, kritischer naar

ons gekeken, maar dat is alleen maar

goed. In zo’n situatie is een ‘het komt

wel goed’-sfeertje veel gevaarlijker.

Dat kan er in onze situatie gemakke-

lijk in sluipen. We blijven ook op dit

niveau voetballend meestal overeind.

Er volgt in maart en april een serie

van voornamelijk thuiswedstrijden te-

gen de clubs die nog onder ons staan.

Er moet wel het besef zijn dat in deze

divisie iedereen van iedereen kan

winnen. Je komt geen echt zwakke te-

genstanders tegen. Laten we onnodig

punten liggen, zal die druk wel toene-

men. Kunnen we daarmee voldoende

omgaan na een lange periode waarin

alles vanzelf leek te gaan? Er worden

dan andere dingen van de spelers

gevraagd: tactisch, fysiek en mentaal.

We hebben dit seizoen al tegen teams

gespeeld die bij ons vanaf de eerste

tot en met de laatste minuut uitstraal-

den: ‘Eén ding: we verliezen hier niet.

Hoe maakt niet uit.’ Daar hadden we

het niet gemakkelijk tegen.’

24-25-26-27_groenester3.indd 25 04-03-20 11:42