De Voetbaltrainer 248 – pag. 26

| |

www.devoetbal trainer.nl26

A M A T E U R S

Linietaken bij het verdedigen
Maurice Verbunt heeft zijn

voetbalvisie vertaald naar een

jaarplan voor Groene Ster. Hij

vindt het geen probleem om

dat lijvige document te delen.

Als voorbeeld publiceren we het

eerste hoofdstuk. Daarin stelt

Verbunt meteen dat spelprinci-

pes voor hem leidend zijn ten

opzichte van de formatie. Die

bieden spelers houvast in com-

plexe situaties. Het zijn voor

spelers richtlijnen voor wat er

moet gebeuren, maar ze krijgen

vrijheid in de manier waarop ze

dat doen: ‘Door spelprincipes

leidend te maken worden ook

veel trainingsvormen wedstrijd-

echter. In een partijspel als 3:3

is het moeilijk om wedstrijd-

echte patronen en formaties te

trainen, maar de gehanteerde

spelprincipes komen bijna al-

lemaal terug.’

Situatieschets 1: verdedigen op
eigen helft
‘Op de tekening is te zien hoe

we bij het verdedigen op eigen

helft als team in drie blokken

spelen. Het middenveld speelt

met vier spelers op lijn. Dit

zorgt ervoor dat wij samen goed

en snel kunnen kantelen om zo

de opkomende vleugelverde-

digers bij de tegenpartij op te

vangen. De voorste linie zorgt

ervoor dat de as dicht blijft en

de tegenstander via de zijkan-

ten moet opbouwen. De laatste

linie speelt ook met vier spelers

op lijn om zo het middenveld

te kunnen ondersteunen en de

ruimte compact te houden. Tot

slot spelen wij altijd in zones.

Ons streven is dat wij met de voorste linie net over de middenlijn staan en onze laatste linie vijf tot tien meter hoger

dan ons zestienmetergebied.’

Situatieschets 2: storen op de helft van de tegenstander
‘Op deze tekening zie je hoe wij de tegenstander vastzetten op eigen helft. Wij streven ernaar om onze aanvallers door

te laten dekken op hun centrale verdedigers. Middenvelders sluiten kort aan en zetten druk op hun middenvelders. Een

van hen stapt snel uit richting de vleugelverdediger die de bal krijgt. De laatste linie sluit kort aan tot aan de helft van

de tegenpartij. Altijd de ruimtes klein houden.’

2

1

24-25-26-27_groenester3.indd 26 04-03-20 11:42