De Voetbaltrainer 248

Pagina 31 van: De Voetbaltrainer 248

lers aan het begin van de training met een magneet kunnen aangeven welke twee oefeningen (van vijftien minuten) zij het eerste halfuur van de training willen gaan doen. Er zijn slechts acht vakjes per oefening, dus als acht spel...

lers aan het begin van de training

met een magneet kunnen aangeven

welke twee oefeningen (van vijftien

minuten) zij het eerste halfuur van

de training willen gaan doen. Er zijn

slechts acht vakjes per oefening, dus

als acht spelers voor een bepaalde

oefening hebben gekozen, dan zit de

oefening vol.

Nadat zij de keus hebben gemaakt,

krijgen zij een stempel op hun hand

in de kleur van de gekozen oefening.

Zo kunnen ook de jongste spelers

onthouden welke oefening zij geko-

zen hebben. Vervolgens zoeken zij de

oefening op die ze gekozen hebben en

gaan ze samen met een trainer aan de

slag. Na vijftien minuten klinkt er een

fluitsignaal en draaien zij door naar

de volgende oefening die zij gekozen

hebben.

Vrijheid of structuur?
Essentieel bij deze manier van werken

is dat er veel structuur wordt gebo-

den. Spelers stimuleren om hun eigen

leerproces te sturen en te reguleren,

betekent niet dat je ze alle vrijheid

moet geven en dat ze alles zelf kun-

nen bepalen. Vaak betekent het zelfs

het tegenovergestelde: waar je spelers

meer vrijheid geeft, moet je veel beter

nadenken over de structuur en de

kaders.

Je kunt dan denken aan het uitzet-

ten van oefeningen op kleur, linksom

(geel) en rechtsom (rood). Spelers met

bal starten bijvoorbeeld altijd bij een

grote pylon. Een pylon waar je moet

passeren wordt altijd met middelgrote

pylonen uitgezet.

Hesjes worden altijd in een korf naast

de partijvorm geplaatst, waar ze na

gebruik ook weer in gestopt worden.

Door aan de ene kant alle randvoor-

waarden te structureren, kunnen

spelers meer verantwoordelijkheid

krijgen in het leerproces. De mate van

verantwoordelijkheid kan vervolgens

opgebouwd worden. Zo wordt er bij

de RVA soms bewust voor gekozen

om bij de oefeningen bij het spelerge-

stuurde deel niet te werken met een

trainer. De spelers lopen naar de oe-

fening toe en kunnen er door middel

van een kijkwijzer (zie afbeeldingen 2,

3 en 4) achter komen wat zij moeten

doen, ze kunnen zelf bepalen op welk

niveau zij de oefening willen uitvoe-

ren (brons, zilver, goud) en ze kunnen

elkaar tips geven (tips van de trainer).

Keuzebord stimuleert
Recent hebben wij een (ontwerpge-

richt) onderzoek gedaan naar de prak-

tische uitvoerbaarheid van het wer-

ken met het RVA Keuzebord bij ONS

Sneek. ONS Sneek is een geschikte

club om dit onderzoek uit te voeren,

omdat zij al jaren actief bezig zijn om

nieuwe ontwikkelingen te integreren

in de manier van werken in de jeugd-

opleiding. Daarbij is onderzocht in

hoeverre spelers ervaren dat zij door

???

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 31

1

2 3 4

30-31-32-33_zelfregulatie.indd 31 04-03-20 11:43