De Voetbaltrainer 248

Pagina 33 van: De Voetbaltrainer 248

schien nog wel complexer. De trainer moet dit proces namelijk gaan bege- leiden (door bijvoorbeeld open vragen te stellen etc.). Een volgende stap is om de coaching en de begeleiding van de trainer te integreren in de aanpas- sing...

schien nog wel complexer. De trainer

moet dit proces namelijk gaan bege-

leiden (door bijvoorbeeld open vragen

te stellen etc.). Een volgende stap is

om de coaching en de begeleiding van

de trainer te integreren in de aanpas-

singen in de organisatie. Op die ma-

nier kan een krachtige leeromgeving

worden gecreëerd, waarin spelers de

eerder genoemde vaardigheden opti-

maal kunnen ontwikkelen.

Verder is in de praktijk gebleken dat

sommige spelers heel goed hun eigen

leerproces kunnen sturen en regule-

ren, terwijl andere spelers daar veel

meer moeite mee hebben. Dit zou mo-

gelijk te maken kunnen hebben met

de onderliggende overtuigingen van

de speler. In hoeverre gelooft de spe-

ler in het ontwikkelen van zijn vaar-

digheden als voetballer? In hoeverre

ziet de speler het maken van fouten

als een essentieel onderdeel van zijn

ontwikkeling, gaat de speler nieuwe

uitdagingen aan, ziet hij/zij feedback

als middel om te kunnen groeien, in

hoeverre hebben zij een realistisch

zelfbeeld en geloven zij dat zij met

inzet en doorzettingsvermogen hun

eigen vaardigheden kunnen ontwik-

kelen?

Dat zijn allemaal facetten die mogelijk

van invloed zijn op de mate waarin

een speler zijn ontwikkeling kan

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 33

sturen en reguleren. Deze facetten

worden beschreven in de theorie van

Carol Dweck over de groeimindset.

Een vervolgstap bij de RVA en bij ONS

Sneek is om te onderzoeken hoe,

naast het stimuleren van zelfregula-

tie, ook de groeimindset van spelers

ontwikkeld kan worden. Hoe kan het

stimuleren van de groeimindset in de

organisatie geïntegreerd worden en

in hoeverre heeft de trainer met zijn

manier van coachen invloed op de

mindset van zijn spelers?

Over de auteur
Douwe Jan van der Wal is oprichter van de Regio-

nale Voetbal Academie. Daarnaast is hij werkzaam

voor ONS Sneek als Hoofd Voetbalzaken en werkt

hij op projectbasis voor het Lectoraat van Sportstu-

dies. Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van

de Master Talentontwikkeling & Diversiteit van de

Hanzehogeschool in Groningen.

6 7 8

9 10

30-31-32-33_zelfregulatie.indd 33 04-03-20 11:43