De Voetbaltrainer 248

Pagina 34 van: De Voetbaltrainer 248

De opleidingsvisie van de beste amateuropleiding van Nederland Ieder jaar stelt De Voetbaltrainer de Top 200 van best presterende amateurteams samen. Bo- venaan de lijst van de jeugdteams prijkt de naam van Alphense Boys. De jeugdselec...

De opleidingsvisie van de
beste amateuropleiding
van Nederland

Ieder jaar stelt De Voetbaltrainer de Top 200 van best presterende amateurteams samen. Bo-

venaan de lijst van de jeugdteams prijkt de naam van Alphense Boys. De jeugdselectieteams

spelen op een hoog niveau en jaarlijks worden vele talenten gescout door de opleiding van een

bvo. Kortom, de hoogste tijd om met de betrokkenen in gesprek te gaan over de manier van

werken.

Alphense Boys: innoverend en onderscheidend

25 jaar TC
Paul Bahlmann:
‘Mijn functie bij
Alphense Boys heet, na zo’n 25

jaar, nog altijd Technisch Coördi-

nator, maar gaandeweg de jaren

heb ik mij steeds verder terugge-

trokken van de voetbaltechnische

werkzaamheden. We hebben nu

Dennis van den IJssel voor de voetbalinhoudelijke

zaken, terwijl ik mij meer bezighoud met alle rand-

voorwaarden waaronder de technisch staf moeten

werken. Dennis is een jongen van de club. Heeft

hier gespeeld en is hier trainer geweest. Nu is hij

assistent-trainer bij Ajax onder 19 en dat combi-

neert hij met zijn activiteiten bij Alphense Boys.

Hij is echt een sparringpartner voor onze jeugd-

trainers. Als zodanig staat hij ook doordeweeks

op het veld met hen. En maandelijks hebben we

het trainersoverleg onder zijn leiding, waarin we

allerlei inhoudelijke thema’s bespreken en verder

uitwerken.’

Tekst: Paul Geerars en Jelmer de Zwart

Streamer: ‘We willen het algehele niveau opkrikken, dus

zowel de frequentie van trainen (méér doen) als de kwali-

teit van de inhoud (beter doen)’

www.devoetbal trainer.nl34

Clubontwikkeling
Paul Bahlmann:
‘In het verleden heb
ik vijftien jaar samengewerkt met een

voorzitter, Bob Valkenburg, die erg

selectieminded was. Zo zijn we lang-

zaam maar zeker steeds hoger gaan

spelen met onze selectieteams. In

2005 werd de opleiding van Alphense

Boys beloond met de Rinus Michels

Awards, die toen voor de tweede keer

werd uitgereikt. Daarna zijn we be-

gonnen met externe scouting en het

organiseren van een talentendag. Voor

amateurclubs zit dat altijd een beetje

in de taboesfeer, maar ik durf te stel-

len dat wij dit altijd op een nette ma-

nier doen. Heel transparant, waarbij

we altijd de betrokken clubs als eerste

informeren. Toch is het zo dat som-

mige andere amateurclubs niet tegen

Alphense Boys willen oefenen, of dat

ze brieven achterhouden of hun leden

zelfs verbieden een proeftraining bij

ons mee te doen.

Ik denk dat dit vooral gebeurt uit

zogenaamd clubbelang, en niet zo

zeer in het belang van de spelers die

misschien wel een hoger niveau aan-

kunnen. Persoonlijk vind ik dat heel

jammer. Met Alphense Boys kunnen

we talentvolle jeugdspelers immers

een podium bieden dat uniek is. We

spelen dit voorjaar bijvoorbeeld met

onze Onder 15 op het hoogste niveau

tegen onder meer Ajax, Feyenoord

en AZ onder 15-1. Dat betekent dat

wij steeds nadrukkelijker op de radar

komen van profclubs wat betreft hun

scouting. Prima! Wij realiseren ons

dat wij een opleidingsclub zijn voor de

bvo’s. Als spelers van ons de overstap

kunnen maken dan gunnen wij hen

dat.

Twee jaar geleden raakten we zeven-

tien spelers kwijt aan een profclub, en

afgelopen jaar veertien. Dit seizoen

zitten we ook alweer boven de vijftig

uitnodigingen voor stages bij prof-

clubs. Dat vinden wij een geweldig

compliment voor de opleiding. Omdat

wij al vijf jaar een samenwerkings-

verband hebben met de Feyenoord

Academy, hebben zij zogenaamd

voorrang of ‘eerste keus’. Onze spelers

De Jeugd VoetbalTrainer

34-35-36-37_alphenseboys.indd 34 04-03-20 13:51