De Voetbaltrainer 248 – pag. 35

| |

Alphense Boys: innoverend en onderscheidend

mogen al voor 1 januari stagelopen bij

Feyenoord, terwijl we dit bij andere

bvo’s na 1 januari laten gebeuren. Ik

heb alle bvo’s gevraagd om na 1 april

niet meer met nieuwe uitnodigingen

voor stages te komen, omdat wij ook

moeten kunnen toewerken naar het

nieuwe seizoen. Vrijwel alle bvo’s

houden zich daaraan en dat werkt wel

zo prettig. Vanuit de samenwerking

met Feyenoord worden er bijeenkom-

sten georganiseerd. Deze staan in het

teken van ‘Train de trainer’. In deze

bijeenkomsten wordt een breed scala

aan onderwerpen aangehaald, gerela-

teerd aan voetbal. Op die manier krij-

gen onze trainers ook extern input om

zich te verbeteren.’

Externe scouting
Paul Bahlmann:
‘Wij benaderen op
onze beurt ook pas spelers na 1 janu-

ari. Uitgangspunt daarbij is dat spelers

maximaal een half uur hoeven te rij-

den naar onze club. Daarmee komen

we qua grote steden in zowel Utrecht,

Den Haag, Rotterdam als Amsterdam

terecht. Dat is simpelweg het voordeel

van onze geografische ligging. Per

team faciliteren we een ‘poolsysteem’:

aan het begin van het seizoen krijgt

ieder team een eigen informatieboekje

met daarin ieders adressen, zodat

men afspraken kan maken om te car-

poolen. We laten dus geen busjes rij-

den. En omdat er ook selecties tegelijk

trainen, kun je ook nog samenwerken

met jongens uit de buurt die een

team hoger of lager spelen. Op deze

manier houden we de (reis)belasting

voor ouders zo laag mogelijk. Onze

Onder 13/14/15/16 trainen om 16:45

uur, dus men kan dan voor de files

uit rijden. Zoals wij samenwerken

met Feyenoord met alle voordelen

van dien (coachclinics, stageplekken,

workshops etc.), hebben wij ook een

samenwerkingsverband met zeven

amateurclubs: ASW, FC VVC, Esto, avv

Alphen, DOSR, SJC en Nieuwkoop.’

Doorselecteren
Paul Bahlmann:
‘Elk seizoen hebben
wij een groot verloop aan spelers. Ik

denk dat we gemiddeld genomen drie

tot vier spelers per team hebben die

uit Alphen aan den Rijn komen. Ieder

jaar wordt er dóórgeselecteerd. Toch

is het niet zo dat onze teams ieder

jaar opnieuw volledig nieuw moeten

worden samengesteld. Voorbeeld:

onze Onder 13 bestaat voor elf van de

zestien spelers uit jongens die ook bij

ons in Onder 12 hebben gespeeld. Wat

betreft het doorselecteren werken we

met het stoplichtsysteem. Sommige

jongens worden op groen gezet: vol-

gend seizoen speel je wat ons betreft

weer bij Alphense Boys. Oranje: we

gaan je vergelijken met spelers die bij

ons op stage komen. Rood: we nemen

afscheid van elkaar. De doorstroming

komt voort uit eigen aanmeldingen,

de talentendag die we organiseren,

de afvallers van bvo’s en de externe

scouting (vanaf 11:11). Dit is natuurlijk

jaarlijks een spannende periode voor

onze spelers en hun ouders, maar bij

een bvo is dat niet anders. Op onze

talentendag in maart komen zo’n 250

geïnteresseerde spelers. En dan wij-

zen we er nog meer dan 300 af, omdat

ze te ver weg wonen of te laag spelen.

Er spelen nu ongeveer zestien spelers

bij Alphense Boys die vorig jaar aan

de talentendag hebben meegedaan.

Uiterlijk eind mei moet het voor ie-

dereen duidelijk zijn: kun je blijven of

niet? Dat is twee weken voor de over-

schrijvingstermijn van 15 juni. We

starten dan ook direct met de nieuwe

groepen. Dit staat bijvoorbeeld ook in

de contracten met (nieuwe) trainers:

ons seizoen start al in juni.’

Doorstroming
Paul Bahlmann:
‘Veertien van de 22
spelers van ons eerste team hebben

ooit in de jeugdopleiding van Alphen-

se Boys gespeeld. Dat is een mooi aan-

tal, maar toch hebben we moeite om

onze oudste jeugdspelers te behouden

voor de club. We spelen met het vlag-

genschip in de Hoofdklasse op zon-

dag, maar spelers die de voorgaande

jaren steeds tegen profclubs spelen,

vinden dat vaak niet aantrekkelijk ge-

noeg. Geregeld verkassen zij dan naar

een club in de Tweede of Derde Divi-

sie, waar ze vervolgens niet zelden in

het tweede team eindigen. Daarom

zijn wij ook zo blij met de invoering

van de Onder 21-competitie. Een ver-

lenging van de jeugdopleiding, wat ta-

lentvolle jonge spelers grotere kansen

zal bieden in het seniorenvoetbal.

We werken vanaf Onder 13 niet met

een ondergrens aan speelminuten

voor iedereen. Onze trainers mogen

keuzes maken met het oog op resul-

taat. Wel is het zo dat we structureel

veel oefenwedstrijden spelen doorde-

weeks. Daartoe plan ik kunstgrasvel-

den vrij. Ook heeft onze trainer van

Onder 15 gezegd dat hij dit voorjaar

alle spelers zal laten meegenieten van

???

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 35

In de kleedkamergang hangen fotolijsten met ex-spelers van Alphense Boys om de huidige jeugd te inspireren.

34-35-36-37_alphenseboys.indd 35 04-03-20 13:51