De Voetbaltrainer 248

Pagina 38 van: De Voetbaltrainer 248

De Jeugd VoetbalTrainer Tekst: Paul Geerars en Jelmer de Zwart Totstandkoming van de spelprincipes van Alphense Boys Alphense Boys speelt met de jeugdselectieteams op een erg hoog niveau. Dit doen ze met een herkenbare speelwijze. B...

De Jeugd VoetbalTrainer Tekst: Paul Geerars en Jelmer de Zwart

Totstandkoming van
de spelprincipes van
Alphense Boys
Alphense Boys speelt met de jeugdselectieteams op een erg hoog niveau. Dit doen ze met een herkenbare

speelwijze. Binnen de speelwijze zijn er voor alle teamfuncties spelprincipes geformuleerd. Deze dienen als

middel om de speelwijze tot uiting te laten komen. De hoogste tijd om met de auteurs de diepte in te gaan

over de verschillende spelprincipes.

Spelprincipes als vormgever voor de speelwijze

Totstandkoming
Hoe zag het proces eruit van de totstandko-

ming van de spelprincipes?

Dennis van den IJssel: ‘We zijn begon-
nen om de kernwaardes van de club

uit te werken. De onderliggende vraag

hierbij was: ‘Wat kenmerkt onze ma-

nier van voetballen?’ Uiteindelijk zijn

we tot vier punten gekomen die geza-

menlijk het voetbal-DNA van Alphense

Boys omvatten en ook van toepassing

zijn op de vereniging Alphense Boys in

zijn totaliteit. Deze kernwaardes zijn:

Innovatief: hoe maken wij als team
het verschil ten opzichte van bvo’s,

die individueel betere spelers heb-

ben?

Dynamisch en verrassend zijn: in
ruimtes komen vanuit een dynami-

sche veldbezetting in plaats van in

ruimtes staan met statische spelers.

Samenwerking: samen bereik je
meer! Trainers werken samen, waar-

bij persoonlijke competenties en

vaardigheden gebruikt worden voor

de gehele jeugdopleiding.

Onderscheidend: wij moeten het an-

www.devoetbal trainer.nl38

ders doen, onderscheidend zijn, om

een goed resultaat te bewerkstelligen.

Deze kernwaardes dienden als uit-

gangspunt voor de opleidingsvisie. Uit

de opleidingsvisie zijn vervolgens de

spelprincipes voortgekomen. Er zijn

veel mensen die een bijdrage heb-

ben geleverd aan de totstandkoming

van de spelprincipes. Mitchell Meijer

(hoofdtrainer Onder 15) is hiermee

begonnen en vervolgens hebben Paul

Bahlmann, Robin Stolwijk (hoofd-

trainer Onder 13), Ronald Hendricx

en ik dat verder uitgewerkt voor de

leeftijden Onder 8 tot en met Onder

21. Ronald was verantwoordelijk voor

het vastleggen. We zijn vier avonden

bij elkaar gekomen om te discussiëren

over de spelprincipes die behoren tot

de vier hoofdmomenten. Per avond

hebben we onze focus gericht op een

teamtaak. We besloten maximaal vijf

spelprincipes per teamtaak te formule-

ren. De spelprincipes moesten voldoen

aan twee voorwaardes:

• Gezamenlijk moeten de vijf spelprin-

cipes de gehele lading dekken voor

het betreffende hoofdmoment

• Elk van de spelprincipes moet toe te

passen zijn over het hele speelveld

Voorafgaand aan zo’n avond hebben

alle aanwezigen zich voorbereid. Ieder

heeft van tevoren bruikbare informatie

verzameld. Onze inspiratie hebben we

van veel verschillende plekken van-

daan gehaald; uit De Voetbaltrainer,

wedstrijden op eindtoernooien en in de

Champions League, door topteams te

volgen, maar ook op social media kom

je aardige dingen tegen. Op zo’n avond

hebben we met z’n allen de voorbe-

reidingen bediscussieerd. In eerste

instantie hebben we geprobeerd om

beschrijvend de lading te dekken. Als

dat lukte, zijn we daar vanuit verder de

diepte in gegaan.’

Spelprincipes
Hoe zijn de spelprincipes te gebruiken en

kunt u een toelichting geven van elk spel-

principe?

‘De spelprincipes willen wij over de

hele opleiding terugzien. Tussen de

38-39-40-41_alboys2.indd 38 04-03-20 11:44