De Voetbaltrainer 248 – pag. 40

| |

De Jeugd VoetbalTrainer

www.devoetbal trainer.nl40

doet in de buurt van de bal. Daarbij

is het ook belangrijk wat de rest

van het elftal doet. Op het moment

dat je alleen de bal verdedigt en de

tegenstander probeert in te sluiten

met een aantal spelers, ben je er nog

niet. De spelers verder van de bal

moeten de ruimte verdedigen. Zij

moeten de as dichthouden, de diepte

eruit halen en doordekken. Wat je

vaak ziet, is dat spelers achteruit

gaan lopen als je ver op de helft

van de tegenstander de bal verliest

en de tegenstander de bal vooruit

speelt. Dan heb je een probleem. Op

het moment dat je goed in je rest-

verdediging staat, heb je echter wél

druk op de bal. Geen druk op de bal

is wegstappen en diepte eruit, wel

druk is vooruit doordekken.

2. Vijf-secondenregel – ruimte ver-
dedigen; binnen 5 seconden de as
dichtzetten + diepte eruit halen +
doordekken pass vooruit
. Dit spel-
principe is vergelijkbaar met dat

hierboven. Dit kan ook worden ge-

bruikt als extra aanvalswapen. Wan-

neer je als coach hebt uitgelegd wat

de vijf-secondenregel inhoudt, is de

term ‘vijf seconden’ iets wat spelers

begrijpen. Zo kun je efficiënter coa-

chen. Dit hoeft natuurlijk niet exact

vijf seconden te zijn. Het kan ook

vier of zes seconden zijn. Het gaat

er vooral om dat het moment van

teleurstelling bij spelers zo kort mo-

gelijk is. Met de vijf seconden willen

wij dit impliciet benadrukken. Tege-

lijkertijd is het ook een indicatie van

orde van grootte. Dit maakt het voor

spelers concreet. Door te tellen kun

je het ook gebruiken in de coaching

om het trainbaar te maken.

3. Omschakeling gebruiken als aan-
valswapen door supersnel de ruim-
tes klein te maken en samen de bal
terug te veroveren.
Door snel om te
schakelen na balverlies willen we de

bal snel terugveroveren. De tegen-

stander schakelt tegelijkertijd om

naar aanvallen. Indien het lukt de

bal snel terug te winnen, zullen er

ruimtes liggen waarvan we gebruik

kunnen maken.

4. Preventief in plaats van reactief de
restverdediging organiseren.
Wan-
neer wij nog aan het aanvallen zijn,

moeten we zorgen dat de restver-

dediging goed georganiseerd is. Hoe

zorgen we ervoor dat we niet kwets-

baar zijn op het moment dat we de

bal verliezen? Wat je vaak ziet, is

een ploeg die pas gaat reageren als

de bal is verloren. Dan is het al te

laat; je staat niet goed, je verliest de

bal en dat leidt tot problemen. Veelal

heeft dat te maken met de aanslui-

ting die niet goed is. Dat zorgt voor

grote onderlinge afstanden. Dat

moeten we dus zien te voorkomen

door ervoor te zorgen dat de restver-

dediging al goed staat voordat we de

bal verliezen.

5. Alle spelers sprinten terug bij een
mislukt drukmoment en gebruiken
de bal als richtpunt.
Indien het niet
lukt om de bal binnen vijf seconden

terug te veroveren, zakken we terug

tot eigen helft en hergroeperen we

ons. Anders verspil je waardevolle

energie, met weinig kans op snelle

balverovering. De positie van de spe-

lers is afhankelijk van de positie van

de bal. Een team als Manchester City

is hier erg bedreven in.

Verdedigen
1. Compact worden/blijven en samen

drukzetten met de bal als richtpunt.
Het compact verdedigen zorgt ervoor

dat je weinig ruimte weggeeft tussen

je linies waarin de tegenstander kan

voetballen. Het compact staan zorgt

er daarnaast voor dat het gemak-

kelijker wordt om samen druk te

zetten. Het is immers een collectieve

verantwoordelijkheid. Ook hier is

de bal het richtpunt. Spelers dienen

dus hun man los te laten en zich te

oriënteren in de richting van de bal.

Het is belangrijker om de ruimtes en

de passlijn naar de man te verdedi-

gen dan de man zelf. Het compact

blijven is vaak moeilijker dan com-

pact worden. Bijvoorbeeld: wanneer

een keeper een bal inrolt, zullen de

onderlinge afstanden in de lengte

en breedte vaak kloppen. Maar als

de tegenstander de bal twee of drie

keer circuleert, zie je vaak dat het

veld groter wordt en dat er ruimtes

ontstaan op plekken die je niet wilt.

Daarom is het cruciaal om compact

te blijven.

2. Proactief, planmatig en met hoge in-
tensiteit verdedigen en de 1:1 domi-
neren.
Proactief verdedigen betekent
dat we ook oog moeten hebben voor

de sterkere en mindere punten van

een tegenstander. Daarop moeten

we vervolgens inspelen; wie wil je

wél aan de bal en wie níet.

3. Een overtal rondom de bal creëren.
Proberen om rondom de bal met

meer spelers te verdedigen dan dat

de tegenstander aanvalt. Dat zorgt

ervoor dat de kans dat we een doel-

poging weggeven kleiner wordt en

dat de kans op balverovering groter

wordt. Hierin is het cruciaal dat spe-

lers hun man loslaten en kantelen

naar de balkant. Op die manier cre-

eer je een overtal. Liverpool is hier

natuurlijk een prachtig voorbeeld

van.

4. Als team bepalen waar, wanneer en
hoe druk wordt gezet aan de hand
van onze kwaliteiten en zwaktes
van de tegenstander.
Als team kun
je niet één manier van drukzetten

hebben. Hierin moet je altijd de

kwaliteiten en de zwaktes van de te-

38-39-40-41_alboys2.indd 40 04-03-20 11:44