De Voetbaltrainer 248 – pag. 42

| |

Tekst: Ron Weinbrecher

‘Teamtrainen loslaten
om talenten individueel
te ontwikkelen’

VVW uit Wervershoof heeft het traditionele concept ‘trainer traint een team op vaste avon-

den in de week’ losgelaten. Om jeugdvoetballers de kans te geven zich verder te ontwik-

kelen, wordt vier keer per week een training aangeboden. Maandag, dinsdag, woensdag en

donderdag staat er elke avond een andere hoofdtrainer, met assistenten en vrijwilligers, voor

de groep. Technisch Jeugdcoördinator Sander Lobbes: ‘Elke jeugdspeler tot en met Onder 14

moet minimaal één keer trainen. Maar zij kunnen nu dus vier keer in de week trainen. Maakt

niet uit welk niveau je hebt.’

Jeugd VVW uit Wervershoof kan kiezen uit vier trainingsavonden

Sander Lobbes (39) woont in

Wervershoof. Hij is Technisch

Jeugdcoördinator bij VVW,

scout bij Oranje onder 19

en docent Lichamelijke Op-

voeding. Hij vertelt over de

nieuwe manier van training

geven bij zijn club.

Sander Lobbes: ‘Wij zijn dit seizoen
begonnen met een innovatieve oplei-

dingsstructuur. Ook een dorpsclub als

VVW heeft te maken met de proble-

men waar veel verenigingen zich op

stukbijten. Het gebrek aan trainers,

vrijwilligers, ouders en het gegeven dat

kinderen veel keuzes hebben op het

gebied van sport, maar dat die vaak op

dezelfde tijdstippen worden aangebo-

den. Trainers hebben het vaak ook te

druk om twee keer in de week op het

www.devoetbal trainer.nl42

veld te staan.

Naar aanleiding van deze constate-

ringen zijn we gaan nadenken hoe we

dit anders kunnen inrichten in onze

jeugdopleiding. Zodat trainers snel-

ler geneigd zijn om in te stappen en

kinderen minder snel keuzes moeten

maken en zodoende de kans hebben

om zich veelzijdiger en optimaler te

ontwikkelen. Wij hebben besloten het

conservatieve denken in de trainings-

structuur los te laten. Vier dagen kan

de jongste jeugd van Onder 7 tot en

met Onder 10 trainen tijdens het eerste

uur. En tijdens het tweede uur kunnen

de spelers van Onder 11 tot en met

Onder 14 trainen. We hebben vier en-

thousiaste trainers, die ieder één dag

in de week een thematraining kunnen

en willen verzorgen. Deze oefenmees-

ters zijn gediplomeerd of volgen een

sportgerelateerde opleiding en sturen

ouders en vrijwilligers aan. Elke trai-

ning proberen we zoveel mogelijk de

voetballers op gelijke sterkte, dus niet

altijd op leeftijd, in te delen. En altijd

in kleine groepen en aantallen, zodat

er veel balcontacten zijn. Het mooie

van dit systeem is dat je niet kijkt naar

de leeftijd, maar naar de voetbalkwa-

liteiten.’

Talent
‘Getalenteerde voetballers kunnen

meerdere keren in de week trainen,

maar voor minder getalenteerde voet-

ballers is dit ideaal. Door meerdere

keren te trainen kunnen zij zich enorm

verbeteren. De echte fanatiekelingen

komen vier keer per week. Je kunt het

De Jeugd VoetbalTrainer

42-43-44-45_vvw.indd 42 04-03-20 11:45