De Voetbaltrainer 248

Pagina 43 van: De Voetbaltrainer 248

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 43 helemaal zelf invullen en voor ons is het ook mooi, want wij kunnen op deze manier sneller talent ontdekken. Een ander voordeel is het invallen in een ander team. Dat pakken zij n...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 43

helemaal zelf invullen en voor ons

is het ook mooi, want wij kunnen op

deze manier sneller talent ontdekken.

Een ander voordeel is het invallen in

een ander team. Dat pakken zij nu veel

beter op, omdat zij hun teamgenoten

al kennen. ‘Ik ken die jongens niet, ik

wil niet’, dat soort teksten zijn niet

meer van toepassing. Ze kennen elkaar

allemaal en die uitwisseling gaat wat

makkelijker. De trainingsopkomst ligt

hoger: bijna elke trainingsavond zo’n

70 procent bij de jongste groep en het-

zelfde percentage bij de oudere voet-

ballers. Kinderen zijn enthousiast. Ze

kunnen veel trainen en gaan ook veel

trainen.’

Praktische zaken
‘Je loopt met deze manier van trai-

nen tegen een hoop praktische zaken

aan. Veel positieve ontwikkelingen,

maar ook verbeterpunten. We ervaren

dat het indelen van de jeugd in twee

leeftijdscategorieën soms een groot

niveauverschil oplevert. Een jongen

van 10 jaar krijgt mogelijk te weinig

weerstand van een jongen van 7 jaar.

We denken nu na om de jeugd in drie

categorieën onder te verdelen: 7-, 8-

en 9-jarigen als categorie, 10-, 11- en

12-jarigen en tot slot 13-, 14- en 15-ja-

rigen. De weerstand wordt dan hoger.

Een andere optie is om de jongen van

10 uit het voorbeeld sneller bij de ou-

dere groep in te delen en zo te laten

wennen aan een stapje hoger.

Het zijn inloopavonden en dus kun je

niet altijd inschatten hoeveel voetbal-

lers op de training komen. Ook daar

hebben we oplossingen voor bedacht.

Stel: dertien man van Onder 8 en vier

man van Onder 9 verschijnen op het

veld. Dan maken we twee groepen, één

van acht en één van negen waarbij de

beste spelers van Onder 8 doorschui-

ven. Zodat iedereen weer op zijn eigen

niveau voetbalt.

Wij vinden als technisch kader dat

we het teamtrainen steeds meer los

moeten laten om talenten individu-

eel te kunnen ontwikkelen. Toch zie

je dat sommige spelers en ouders de

teamtrainingen wel missen. Als veel

leden toch teamtraining willen, dan

moet je als club een concessie doen.

Dus zijn we aan het kijken of we dat

weer kunnen integreren op een van de

vier avonden. Een avond met je eigen

team op het veld. Toch twijfelen we,

want dan gaan we weer terug naar

wat we hadden: verplicht komen, geen

flexibiliteit. Dan zoek je naar een mid-

denweg. We hebben daarom min of

meer afgesproken dat we één priori-

teitstraining/teamtraining hebben. Een

avond waarbij in principe iedereen van

het team op training komt.’

Tot welke leeftijdsgroep kun je wat u be-

treft deze manier van trainen hanteren?

‘Op een gegeven moment loop je tegen

het tactische plaatje aan. Tot Onder 15

is volgens ons deze manier van trainen

uit te voeren. De overgang daarna naar

teamtraining is na al die jaren wel-

licht te drastisch. Te overwegen valt

bijvoorbeeld om Onder 15 en Onder

16 samen een keer te laten trainen en

een keer apart. Dan is de overgang wat

soepeler.’

??

Maandag

Trainer A

(techniektraining)

Dinsdag

Trainer B

(2v2 vormen)

Woensdag

Trainer C

(circuittraining)

Woensdag

Keeperstraining

Donderdag

Trainer D

(Champions L.)

17.30 – 18.30 uur Onder 7-10

(teamtr. O7)

Onder 7-10

(teamtr. O8 1+2)

Onder 7-10

(teamtr. O9)

Onder 7-10

18.00 -18.45 uur

Onder 7-10

(teamtr. O10 1+2)

18.30 – 19.30 uur Onder 11-14

(teamtr. O12 MO15)

Onder 11-14

(teamtr. O11-1+2 )

Onder 11-14

(teamtr. O14-2)

Onder 11-14

18.45 – 19.30 uur

Onder 11-14

(teamtr. O14-1)

42-43-44-45_vvw.indd 43 04-03-20 11:45