De Voetbaltrainer 248

Pagina 44 van: De Voetbaltrainer 248

www.devoetbal trainer.nl44 Doel ‘Ons doel is dat er zoveel mogelijk goede voetballers komen en VVW op een hoger plan brengen. Talenten snel- ler herkennen en zich sneller laten ontwikkelen. Het niveau van trainers moet dan wel o...

www.devoetbal trainer.nl44

Doel
‘Ons doel is dat er zoveel mogelijk

goede voetballers komen en VVW op

een hoger plan brengen. Talenten snel-

ler herkennen en zich sneller laten

ontwikkelen. Het niveau van trainers

moet dan wel omhoog, dat erkennen

we als club. Eén trainer op dertig tot

veertig spelers kan eigenlijk niet. Het

ideaalplaatje is dat we de hoofdtrainer

een vrije rol geven. Zodat die steeds de

vrijwilligers en assistent-trainers kan

vertellen wat er verbeterd kan worden

en hoe je dat kunt uitleggen. Die slag

moeten we nog wel gaan maken om

het niveau verder op te krikken. De

trainers willen we cursussen aanbie-

den, ook op het gebied van didactiek.

Intern opleiden, clubmensen kwali-

tatief verbeteren en in principe geen

externe trainers aannemen. Van onze

vier trainers op die avond zijn er ove-

rigens drie lid van de selectie, dus met

technische bagage. De thema’s worden

verder na een bepaalde periode op een

andere avond gepland, zodat het ook

voor de trainers afwisselend en aan-

trekkelijk blijft.’

Opkomst
‘Een andere ontwikkeling binnen VVW

is, om te proberen met de trainer-coa-

ches en begeleiders meer op één lijn te

komen door veelal dezelfde voetbaltaal

te gaan gebruiken. Een hulpmiddel

hierbij is ons invulformulier (zie de af-

beelding op de pagina hiernaast, red.)

Daarin proberen we voetbalhandelin-

gen helder en zo objectief mogelijk te

omschrijven. Dit om zo min mogelijk

de interpretatie van de desbetreffende

coach of trainer mee te nemen. En met

name te kijken naar de intenties en

voetbalhandelingen van de spelers. Het

fungeert als een soort kijkwijzer, met

name voor de coaches of vrijwillige

ouders die wat minder voetbalbagage

met zich mee brengen. Ook hierin ho-

pen we een bijdrage te leveren aan de

talentontwikkeling van de individuele

speler.’

Vier trainingen
De leeftijdsgroep Onder 7 tot en met Onder 10 traint van 17.30 tot 18.30 uur

en de groep van Onder 11 tot en met Onder 14 van 18.30 tot 19.30 uur. De

vier trainingen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn als volgt

uitgesplitst:

Champions League-avond
‘Als de spelers aanwezig zijn en een rondootje wordt gespeeld, wordt een

presentielijst gemaakt via onze eigen app en maken we onmiddellijk een in-

deling van zes teams: 4:4 of 5:5. Dit moeten gelijkwaardige teams zijn. Dit is

de populairste avond. Alle uitslagen worden doorgegeven en op onze website

worden alle standen bijgehouden in een sterrenklassement.’

King of Court
‘2:2, lijnvoetbal, paaltjesvoetbal, partijspel, 1:1 met twee kaatsers. Alles in

roulatievorm, winnaars schuiven door, verliezers gaan een veld terug. Als we

veertig spelers op de training hebben, zijn er tien veldjes. Zo kom je uitein-

delijk tot gelijke sterktes. Een kleine kanttekening maken we wel hier: voor

de jongste voetballers is een uur 2:2 fysiek en mentaal best zwaar. We pro-

beren voor de allerjongsten binnen 2:2 meer te variëren in de thema’s, zodat

het voor hen elke keer nieuw is.’

Techniektraining, baas worden over de bal
‘Bijvoorbeeld passeerbewegingen van beroemde voetballers nadoen en oefe-

nen. Dribbelen, passen en trappen, koppen, aannemen, draaien, in verschil-

lende trainingsvormen. Je merkt dat de interesse van 14-jarigen bij de tech-

niektraining wel afneemt. Dat wordt in de komende jaren anders, omdat de

jongste jeugd vanaf dit seizoen op deze manier wordt opgeleid.’

Circuittraining
‘Op de circuittraining komt elk aspect van het voetbal naar voren: afronden,

positiespel, partijspel, enzovoort.’

De Jeugd VoetbalTrainer

42-43-44-45_vvw.indd 44 04-03-20 11:45