De Voetbaltrainer 248

Pagina 46 van: De Voetbaltrainer 248

H o o f d O p l e i d i n g e n Nick Bronzwaer: ‘We hechten grote waarde aan persoonsvorming van kinderen en geven school- en gezinsleven daarom bewust veel aandacht. Het lijkt logisch, maar toch is het nog steeds vaak zo dat vo...

H o o f d O p l e i d i n g e n

Nick Bronzwaer: ‘We hechten grote waarde aan persoonsvorming van kinderen en geven
school- en gezinsleven daarom bewust veel aandacht. Het lijkt logisch, maar toch is het

nog steeds vaak zo dat voor een heel gezin of voor een kind zelf vrijwel alles in teken staat

van voetbal. Talentontwikkeling, onderwijs en ‘kind zijn’ horen volgens ons echter hand

in hand te gaan. In de gezamenlijke doelstelling van Helmond Sport en OMO Scholengroep

Helmond komt deze wens ook nadrukkelijk naar voren: we proberen een optimale balans

te vinden in het combineren van onderwijs en sport, waarbij het kind voldoende tijd heeft

en houdt om kind te blijven.’

Nick Bronzwaer speelde als
B-junior in de jeugdopleiding
van Helmond Sport, doorliep de
bovenbouw en werd kampioen
met Jong Helmond Sport.
Na periodes bij SV Venray en
Wilhelmina’08 in Weert stopte
hij vanwege een knieblessure
al op 28-jarige leeftijd. Op
het CIOS in Sittard behaalde
Bronzwaer zijn trainersdiploma’s
en werkte met diverse elftallen
in de jeugdopleiding van
VVV-Venlo/Helmond Sport.
Tot aan het moment dat die
laatste club zelfstandig weer
een jeugdopleiding startte,
werkte Bronzwaer nog als
docent LO in het voortgezet
onderwijs. Inmiddels is hij Hoofd
Jeugdopleiding bij Helmond
Sport en combineert hij die
functie met het trainerschap van
de Onder 13.

‘Sinds het seizoen 2018/2019 heeft Helmond Sport weer een eigen jeugdopleiding en daarin

zijn we gestart met een Onder 13. De keuze voor de Onder 13 is een bewuste, want dat is

de leeftijd waarop kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Wat de combinatie onder-

wijs en voetbal betreft, wilden we niet terug naar de oude situatie dat kinderen overdag

naar school gaan, daarna bij ons trainen en ’s avonds nog naar huis moeten reizen én stu-

deren. Wij werken samen met de OMO Scholengroep Helmond, een scholengemeenschap

met vier deelscholen. Concreet betekent die samenwerking dat kinderen ’s ochtends bij

ons mogen trainen, in plaats van lessen te volgen op school. Op het einde van de dag halen

ze de lestijd die ze hebben gemist op school in én maken daar het huiswerk, zodat ze om

17.00 uur klaar zijn en de avond vrij hebben.’

Avond vrij

Kind zijn

www.devoetbal trainer.nl46

‘In 2023/2024 gaan we in een nieuw stadion spelen en wordt er op hetzelfde terrein een

school gebouwd. Daardoor kunnen we, nóg meer dan nu al het geval is, maatwerk leve-

ren. Er ontstaat een inspirerende omgeving waar school en voetbal heel dicht bij elkaar

staan en elkaar versterken. Dit komt de balans

tussen school en voetbal alleen maar ten goede.

Het interessante in de samenwerking met de OMO

Scholengroep Helmond is dat we al flink wat ver-

antwoordelijkheid bij de spelers zelf neerleggen.

Ze krijgen al op relatief jonge leeftijd mee dat ze

onder schooltijd mogen trainen en in die zin zijn ze

bevoorrecht. Daarom zijn een goede werkhouding

en goede inzet, zowel op school als bij de club, een

voorwaarde om te mogen trainen. Door een pas-

send en inspirerend opleidingsklimaat te bieden en

kinderen daarin ook te begeleiden, zien we zowel

bij Helmond Sport als op school dat ze presteren.

Het is prachtig dat die kinderen met passie en een

doel voor ogen hun best doen om op beide vlakken

te excelleren. Daarbij laten we sport en onderwijs

elkaar versterken met als slogan: ‘Sport als school

voor het leven’.’

Sport als school voor het leven

Filosofie Helmond Sport

46-47_helmond1.indd 46 04-03-20 11:45