De Voetbaltrainer 248 – pag. 47

| |

De Jeugd VoetbalTrainer

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 47

‘In onze nieuwe jeugdopleiding leiden we spelers op

aan de hand van voetbalprincipes. Die vormen de

rode draad. Door principes leidend te maken, kunnen

we spelers vanaf het begin af aan heel gestructureerd

opleiden. Ze leren keuzes te maken aan de hand van

momenten die zich voordoen in de wedstrijd. Daar zit

volgens ons een meerwaarde ten opzichte van het feit

dat je ze al vroeg vastpint op een positie of aan een

formatie, en ze van daaruit keuzes leert maken. Het

maken van keuzes hangt samen met technische en fy-

sieke vaardigheden en daar besteden we aandacht aan.

Een voorbeeld van zo’n principe is het ‘dichtmaken van

de as’ (zie ook de interviews met Glenda van Lieshout

en Nyron Wau op de volgende pagina’s, red.) Het is een

paraplu waar kantelen, meeschuiven en het veld klein

maken onder vallen.’

‘In Onder 13 starten we met 1:4:3:3, maar als het beter

bij een spelersgroep past, schakelen we over naar een

andere formatie. We denken dat het voor spelers juist

goed is om in meerdere formaties opgeleid te worden,

want ze worden uitgedaagd om na te denken over de

keuzes die ze maken. Zo vraagt het dichtmaken van de

as in een formatie met vier middenvelders immers om

andere handelingen dan wanneer je met drie midden-

velders speelt. Denk alleen al aan de onderlinge afstan-

den, of aan het aantal spelers dat je van achteruit moet

coachen. We letten er wel op dat formaties niet

te snel of te vaak binnen een periode of seizoen wor-

den afgewisseld. Voor jonge kinderen zijn structuur en

vaste kaders een houvast waarbinnen ze kunnen leren

en ontdekken. Als je hierin te snel wisselt, past dat niet

bij de leeftijdsspecifieke kenmerken en zal het leerren-

dement laag zijn. Dit seizoen hebben we voor het eerst

een Onder 14 en merken, juist doordat we formaties on-

dergeschikt hebben gemaakt aan principes, dat spelers

veel initiatieven nemen en gewend raken aan verschil-

lende ruimtes en aantallen. Ze zijn flexibel.’

Rode draad

Flexibel

‘De manier waarop wij kinderen opleiden, komt

voor een groot deel overeen met de visie van de

KNVB. Natuurlijk kun je kinderen al op jongere

leeftijd beïnvloeden, maar begin niet te vroeg

met selecteren. Laat kinderen lang in hun ei-

gen omgeving. Deze manier van denken heeft

voor ons gevolgen voor de scouting, want wij

letten bewust op de reisafstand tussen huis en

club. Spelers moeten zelfstandig de reis naar

Helmond kunnen maken. Jongere talenten

trainen we in de buurt van de club zelf, dus be-

invloeding vindt plaats zonder ze uit hun eigen

omgeving te halen. En komen ze in Onder 13

dan wél bij Helmond Sport, krijgen ze evenveel

speeltijd, op voorwaarde dat de werkhouding

en inzet zowel op school als bij ons in orde zijn.

Spelers moeten het verdienen om te spelen. Het geven van speeltijd op basis van kwaliteit is nog van ondergeschikt belang, naarmate ze

ouder worden zal dat veranderen. Of het nu gaat om de visie op opleiden, de samenwerking met school, de scouting, op allerlei vlakken

zijn we hier aan het bouwen. Met de nieuwbouw die eraan zit te komen ligt hier echt een mooie kans om als Helmond Sport, in samen-

spraak met de omgeving, het verschil te maken.’

Mooie kans

46-47_helmond1.indd 47 04-03-20 11:45