De Voetbaltrainer 248 – pag. 51

| |

De Jeugd VoetbalTrainer

‘Wat ongeacht de formatie waarin gespeeld wordt wél hetzelfde blijft, is de manier waarop

gewerkt wordt aan de uitvoering van een voetbalprincipe. Bij het ‘dichtmaken van de as’

geldt in zowel 1:4:4:2 als in 1:4:3:3 dat we de tegenstander proberen te dwingen om de

bal naar de zijkant te spelen. Wat dat betreft is het eigenlijk een voordeel dat je in 1:4:4:2

zonder vleugelaanvallers én met een extra middenvelder speelt. De tegenstander wordt,

zeker wanneer je spitsen tijdens het verdedigen in het centrum blijven staan, vrijwel auto-

matisch gedwongen om de bal naar de zijkant te spelen. Indien we dáár de bal veroveren,

kunnen we via een diepe bal gelijk gevaar stichten.’

‘Tekening 1 is een weergave van hoe we standaard

opgesteld staan, dus met een ruit op het midden-

veld. Verdedigend gezien dwingen we de tegen-

stander naar de buitenkant, dit doen we doordat de

9 en de 10 doordekken op de centrale verdedigers

van geel, en dus niet naar de zijkant gaan om de

back af te jagen. Bijkomend voordeel daarvan is

dat áls het ons lukt de bal in het gearceerde gebied

te veroveren, we gelijk twee spitsen hebben die in

een 1:1-situatie staan. Onze spitsen helpen mee in

het dichtmaken van de as, maar zijn eigenlijk ook

al bezig met het moment waarop we gaan omscha-

kelen naar het aanvallen. De verdediger of mid-

denvelder die de bal verovert, weet dat de 9 en 10

voorin blijven staan en dat de diepe bal een optie is

(zie rode ballijn en looplijn).’

‘Zoals al aangegeven merken we dat tegenstanders

moeite hebben met het opbouwen tegen 1:4:4:2 en

zoeken naar oplossingen. Ze halen de backs naar

het centrum en schuiven een centrale verdediger

door. Maar ook gebeurt het dat ze met drie verde-

digers gaan opbouwen en juist een back doorschui-

ven. Indien dit gebeurt, is dat voor ons een reden

om ‘back op back’ te gaan spelen. Hierbij is het van

belang dat de gehele achterste linie meeschuift

naar de balkant (zie tekening 2). Het is de uitdaging

voor spelers om dit zelf te zien en ernaar te han-

delen.’

Naar de zijkant dwingen

Veroveren van de bal

Back op back

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 51

Vanuit 1:4:4:2 wordt geprobeerd de bal in de gearceerde zone te veroveren.

Nadat de bal is veroverd, kan direct diepte worden gezocht op de aanvallers die

1:1 staan.

Situatie waarbij de tegenstander een back doorschuift en Helmond Sport ‘back

op back’ gaat spelen.

1

2

50-51_helmond3.indd 51 04-03-20 11:46