De Voetbaltrainer 248

Pagina 54 van: De Voetbaltrainer 248

VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL Tekst: Ruud Doevendans en Paul Geerars Bouwen aan een prestatiecultuur In de reeks gesprekken die we het laatste jaar hebben gevoerd met de staf van Jong Oranje, lag de nadruk vaak op de ontwikkeling van de sp...

VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL
Tekst: Ruud Doevendans en Paul Geerars

Bouwen aan een
prestatiecultuur
In de reeks gesprekken die we het laatste jaar hebben gevoerd met de staf van Jong Oranje, lag de nadruk

vaak op de ontwikkeling van de speelwijze. Ditmaal spreken we met coach Erwin van de Looi en Prestatie-

en Ontwikkelcoach Sander Roege over het thema ‘teamontwikkeling’. Hoe slaagt de staf van Jong Oranje

erin om de spelers mee te nemen in het proces van samen presteren, onderweg naar het ultieme doel: het

kwalificeren voor het EK 2021 en daar optimaal presteren?

Jong Oranje-coach Erwin van de Looi en Prestatie- en

Ontwikkelcoach Sander Roege

Erwin van de Looi behoeft voor voet-

balvolgers niet of nauwelijks intro-

ductie. In de afgelopen edities hebben

we regelmatig met de coach van Jong

Oranje over allerlei thema’s rondom

wedstrijden gesproken en hiervan de

weergave in De Voetbaltrainer gepu-

bliceerd. Sander Roege is voormalig

profvoetballer en trainer en tegen-

woordig als Prestatie- en Ontwikkel-

coach verbonden aan de KNVB. In die

hoedanigheid is Roege verantwoor-

delijk voor de lijn teamontwikkeling

binnen de nationale jeugdteams en

Jong Oranje.

Veilig klimaat
Sander Roege:
‘Wat we bij
de vertegenwoordigende

nationale jeugdelftallen en

Jong Oranje proberen, is

een cultuur bouwen. Ik ben

daarbij verantwoordelijk voor

de hele lijn. Met de coaches

en de staf overleg ik door-

lopend hoe het programma

www.devoetbal trainer.nl54

eruit ziet, wat we gaan doen, op welke

wijze en waar we ons bevinden in een

bepaald proces. We hebben waarden

gedefinieerd die we belangrijk vinden

om na te leven binnen de nationale

teams. Deze zijn niet specifiek gebon-

den aan een bepaalde leeftijdscatego-

rie, maar gelden voor alle teams. Het

is wel zo dat we voor bepaalde leef-

tijdscategorieën soms bepaalde waar-

den uitvergroten en/of benadrukken.

Dat helpt je om te bepalen op welke

specifieke zaken je bij een groep de

nadruk wilt leggen. Zo kan bij Onder

15 en Onder 16 bijvoorbeeld het ele-

ment ‘trots’ een rol spelen, in de zin

van de trots zijn dat je bent geselec-

teerd voor een nationaal elftal en de

manier waarop we dat uitdragen.

Teamontwikkeling is een tweesporen-

beleid, waarbij we zowel binnen de

staf als binnen de spelersgroep bezig

zijn. Als we inzoomen op het proces

met de spelers, zijn bepalende vragen:

wie zijn we als team, hoe willen we

dat er naar ons gekeken wordt, waar

staan we nu en waar willen we naar-

toe? Daarbij is ons uitgangspunt dat

wij als staf het niet voor de spelers

willen bedenken, maar dat zij zelf

met input moeten komen en er ver-

antwoordelijk voor zijn, zodat er ook

eigenaarschap ontstaat. Voor ons is

daarbij van belang dat we zoveel mo-

gelijk te weten komen over deze gene-

ratie en hoe we die het beste kunnen

benaderen. Daarover hebben we een

sessie gehad met René Boender, die

zich onder meer gespecialiseerd heeft

in de zgn. Generatie Z, waartoe de

spelers met wie wij van doen hebben,

behoren.’

Erwin van de
Looi:
‘Het is be-
langrijk dat een

trainer van bij-

voorbeeld Onder

15 heel anders

denkt dan een

trainer van Jong

54-55-56-57-58_jongoranjeroege.indd 54 04-03-20 12:07