De Voetbaltrainer 248

Pagina 56 van: De Voetbaltrainer 248

? ? www.devoetbal trainer.nl56 VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL langrijk voor je kunnen zijn? • Wat zou jij aan het team kunnen bijdragen? • Wat moet jij daarvoor doen? • Wie of wat heb je daarvoor nodig? Daarna zijn we in groepj...

?
?

www.devoetbal trainer.nl56

VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL

langrijk voor je kunnen zijn?

• Wat zou jij aan het team kunnen

bijdragen?

• Wat moet jij daarvoor doen?

• Wie of wat heb je daarvoor nodig?

Daarna zijn we in groepjes met elkaar

in gesprek geweest over het team.

Vragen hierbij waren:

• Wat willen jullie als Jong Oranje be-

reiken?

• Wat betekent dat dan voor jullie als

groep (denk hierbij aan: houding, ge-

drag, normen en waarden, etc.)

• Als de media naar jullie kijkt, wat

zien ze dan?

• Als supporters naar jullie kijken, wat

zien ze dan?

• Als andere trainers of teams naar

jullie kijken, wat zien ze dan?

• Als een nieuwe speler bij de selectie

komt, wat moet hij dan weten, wat

ziet hij?

Van vragen naar cartoon
Sander Roege:
‘Uit alle antwoorden is
de grote lijn gehaald en we hebben er

vervolgens voor gekozen om dat vi-

sueel te maken. Daarvoor hebben we

de cartoonist John Körver in de arm

genomen. Körver heeft hetgeen de

spelers aan antwoorden hebben terug-

gegeven, vervat in een grote plaat die

de weg visualiseert tussen waar we

nu staan en waar we naartoe willen.

Dat helpt om zaken uit de praktijk

altijd weer te toetsen aan het gedrag

dat je met elkaar wilt laten zien en

belangrijk vindt. Wat hoort daar al-

lemaal bij, wat betekent het en hoe

ziet het eruit? Kortom, we vinden het

team belangrijk, maar als we naar

jullie kijken, waaruit blijkt dat dan?

Daaruit komen antwoorden die voor

de hand liggen, zoals elkaar helpen

bij tegenslag, altijd doorgaan etc. Be-

langrijk is dat we dit door middel van

beeld aan hen kunnen overdragen, dat

ze er daardoor steeds opnieuw mee

geconfronteerd worden en dat het

uiteindelijk ook in de praktijk iets van

hen wordt.’

Erwin van de Looi: ‘Met een selecte
groep spelers praat ik wat vaker over

ontwikkelingen in het gehele team.

Uiteraard is dat de aanvoerder, met

wie je sowieso wat meer praat. Maar

ook een aantal spelers uit verschil-

lende geledingen, niet alleen basis-

spelers maar juist ook spelers die

wat minder aan spelen toekomen,

zodat we een beeld krijgen wat er in

die groep zoal leeft. Het mooie, zowel

van de spelersgroep als van de staf, is

dat iedereen open en transparant is

omdat iedereen ook echt iets van Jong

Oranje wil maken. Daar hebben we

ook op gestuurd en op geselecteerd.

Samenwerken en je willen wegcijferen

voor het geheel, dat is een voorwaarde

– niet alleen voor de spelers, maar ook

voor de staf.’

Persoonlijkheidstest
Sander Roege:
‘Kijk je naar de staf,
dan vervul je eigenlijk altijd twee rol-

len: enerzijds ben je de specialist – de

trainer, de fysiotherapeut – maar je

bent natuurlijk ook mens. Met je per-

soonlijkheid kun je relaties tot stand

‘Met een selecte groep spelers
praat ik wat vaker over

ontwikkelingen in het gehele team’

54-55-56-57-58_jongoranjeroege.indd 56 04-03-20 12:07