De Voetbaltrainer 248

Pagina 59 van: De Voetbaltrainer 248

VOETBALONTWIKKELING Voetbaltalent TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDENTekst: Gerjos Weelink Nog meer recht doen aan ieder individu Door middel van de projecten Gelijke Kansen Jeugdvoetbal en Gemengd Voetbal tracht de KNVB voor beide thema...

VOETBALONTWIKKELING
Voetbaltalent

TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDENTekst: Gerjos Weelink

Nog meer recht doen
aan ieder individu
Door middel van de projecten Gelijke Kansen Jeugdvoetbal en Gemengd Voetbal tracht de KNVB voor beide

thema’s alle opgedane kennis op het gebied van voetbal(ontwikkeling), wetenschap en praktijkonderzoek te

delen met het voetballandschap. Dit met als doel om, in het belang van alle jeugdspelers, logische en daar-

mee betere keuzes te maken op het gebied van teamindeling en selectiebeleid. In dit artikel vertellen Jorg

van der Breggen en Roos Brouwer (beiden Senior Medewerker Voetbalontwikkeling) over deze projecten,

alsmede over het digitale magazine dat verenigingen kan helpen bij deze thema’s.

Recht doen aan individu
Jorg van der Breggen:
‘Gelijke Kansen

en Gemengd Voetbal

zijn binnen de KNVB

als twee verschil-

lende projecten

vertrokken, maar

we merken dat ze

elkaar geregeld vin-

den. Dat kan ook

potentie ten volle kunnen benutten.

Wij als KNVB hebben daar niet een

pasklaar antwoord op. Wel is het zo

dat we weten dat de traditionele ma-

nier van gescheiden indelen, waarbij

meestal de subjectieve waarneming

van voetbalkwaliteiten leidend is,

niet goed genoeg werkt. Denk alleen

maar aan het feit dat we vanwege

een zeer sterk geboortemaandeffect

nog steeds kinderen over het hoofd

zien.’

De KNVB begrijpt dat elke vereniging

op het gebied van teamindelen en

selectiebeleid voor uitdagingen staat

en daarom wil de voetbalbond hen

ook helpen. Zo doet men onderzoek

naar opleidingsmodellen die meer

recht doen aan de complexe voetbal-

ontwikkeling van jeugdspelers, maar

ook naar het thema Gemengd Voetbal.

Geslacht of enkel het huidige niveau

staan niet langer meer centraal: het

Het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal is in het seizoen 2018/2019 van start

gegaan. In dat project is de ‘traditionele’ wijze van teamindelen en selecte-

ren kritisch bekeken en is onderzoek gedaan naar de relatie tussen enerzijds

die manier van indelen en anderzijds de mate van plezier die wordt ervaren

en de ontwikkeling die jeugdvoetballers doormaken. Ook dit seizoen is de

KNVB op dat vlak volop in beweging. Zo bestaat er voor verenigingen inmid-

dels de mogelijkheid om gebruik te maken van een digitaal magazine (waar-

over verderop in dit artikel meer), waardoor men als het ware bij de hand

wordt genomen bij zowel de introductie als de implementatie van Gelijke

Kansen en Gemengd Voetbal.

https://knvb.h5mag.com/gemengd-voetbal/cover

haast niet anders, want als je kin-

deren gelijke kansen wilt geven om

zich te ontwikkelen, is gemengd voet-

bal een logisch vervolg of zelfs een

voorwaarde. Wat die gelijke kansen

betreft gaat het elk jaar weer om de-

zelfde vraag: hoe kunnen verenigin-

gen het jeugdvoetbal zó aanbieden,

dat meiden en jongens met veel ple-

zier en in een veilige omgeving hun

De projecten Gelijke Kansen en Gemengd Voetbal onder de loep

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 59Online: www.knvb.nl/assist

59-60-61-62-63_gemengd.indd 59 04-03-20 11:48