De Voetbaltrainer 248

Pagina 6 van: De Voetbaltrainer 248

www.devoetbal trainer.nl6 Solidair zijn, ja of nee? ‘Wat me weleens verbaast, is hoe de buitenwereld aankijkt tegen assistent- trainers die het overnemen wanneer een hoofdtrainer verdwijnt. Vaak wordt gezegd: je moet solidair zijn met...

www.devoetbal trainer.nl6

Solidair zijn, ja of nee?
‘Wat me weleens verbaast, is hoe de buitenwereld aankijkt tegen assistent-

trainers die het overnemen wanneer een hoofdtrainer verdwijnt. Vaak wordt

gezegd: je moet solidair zijn met die hoofdtrainer. Maar beseffen die mensen

wel, wat de positie van een assistent-trainer is? Elke situatie is anders. Toen

ik bijvoorbeeld heel specifiek met Fuat Capa ben meegegaan naar Turkije en

hij werd ontslagen, ben ik uit solidariteit ook meegegaan. Maar in het geval

van Vitesse ben ik door de club in een rol geplaatst, wat niet direct gelieerd

is aan een bepaalde trainer. Een hoofdtrainer die weggaat, kan zich ofwel

verbeteren of hij krijgt ontslag. In dat laatste geval krijgt hij een vergoeding

mee. De assistent die vrijwillig zegt ‘Ik ben solidair, dus ik ga ook weg’, krijgt

dat echt niet. Die staat dus met lege handen: geen baan, geen geld, zelfs

geen uitkering. Die man heeft ook een gezin dat moet eten en drinken, hij

moet ook de rente en aflossing van de hypotheek betalen. Mensen die klak-

keloos zeggen dat je, zodra de hoofdtrainer opstapt, óók als assistent moet

opstappen, heb ik nooit begrepen.’

Veranderen met
flexibiliteit
Clubicoon en voetbaldier pur sang Edward Sturing staat voor de vijfde

maal aan het roer van ‘zijn’ Vitesse. In zijn jaren als profvoetballer schreef

Sturing alle trainingen van trainers als Bert Jacobs, Ronald Spelbos en Leo

Beenhakker uit, omdat hij wilde doorgronden hoe zij dachten en trainden.

Op dit moment mag hij de lessen, gecombineerd met zijn enorme ervaring

als speler en trainer, weer in praktijk brengen. Een gesprek over interim-

trainer zijn en een eigen speelwijze implementeren die afwijkt van hetgeen

spelers gewend geraakt zijn.

Als het aan Edward Sturing zou lig-

gen, was hij morgen weer fulltime

voetballer: ‘Zelf spelen staat nog altijd

op nummer 1 tot en met 10, het is

het mooiste wat er is. Voetbal is mijn

leven. Trainen vind ik echter ook erg

leuk, al moet je als trainer met veel

passie altijd wel uitkijken dat je je

eigen beleving niet doorlopend projec-

teert op anderen. Door de jaren heen

leer je dat wel, en realiseer je je dat

mensen met een andere houding wel

degelijk ook belangrijke kwaliteiten

hebben, en daarmee heel bruikbaar

kunnen zijn. Spelers met wie ik vroe-

ger snel ‘klaar’ was geweest, kan ik nu

veel beter helpen om hen uiteindelijk

tot hun recht te laten komen. Als je

spelers hebt van wie je vindt dat ze

tekortschieten in hun beleving, is het

veel beter om daar de uitdaging in te

zoeken, dan dat je je er doorlopend

aan irriteert. Communicatie is je be-

langrijkste gereedschap.’

Tekst: Ruud Doevendans en Paul Geerars

P R O F V O E T B A L

Edward Sturing, Vitesse: ‘Elke interim-situatie is anders’

Welkom terug aan het front! Er is al het

nodige gezegd over uw hernieuwde peri-

ode als interim-trainer, maar het wordt

voor u inmiddels een bijna normale situ-

atie.

Edward Sturing: ‘Vijf keer is best een
flink aantal keren als interim-trainer,

maar geen enkele situatie was met

een andere te vergelijken. Dat zit hem

vooral in de lange periode die erover-

heen is gegaan, en in je eigen ont-

wikkeling als trainer. In twintig jaar

verandert het voetbal enorm, en ikzelf

heb me uiteraard ook ontwikkeld.

Toen ik in 1999 voor de eerste keer

instapte als interim-trainer was ik net

een jaar gestopt als actief voetballer

en trainde ik spelers met wie ik voor-

heen zelf gespeeld had. Dat is lastig,

maar gaandeweg groei je natuurlijk

weg bij je eigen generatie en kun je

wat dat betreft meer afstand nemen.

Die eerste keer, een periode in 1999

voordat Ronald Koeman werd aan-

gesteld, vond ik verschrikkelijk. Ik

kon niet wachten tot het kerst was

en Koeman zijn werk zou beginnen.

Ik hoor van heel veel jonge trainers

dat ze snel hoofdtrainer in het be-

taalde voetbal willen worden, maar

06-07-08-09-10-11-12-13_sturing.indd 6 04-03-20 11:39