De Voetbaltrainer 248

Pagina 69 van: De Voetbaltrainer 248

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 69 Guus Hiddink over zijn periodes als bondscoach als inzet en strijd het enige is waar je op let, dan blijven tactische zaken onderbelicht. In de aanloop naar het WK moesten we met di...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 69

Guus Hiddink over zijn periodes als bondscoach
als inzet en strijd het enige is waar

je op let, dan blijven tactische zaken

onderbelicht. In de aanloop naar het

WK moesten we met die in de cul-

tuur verankerde gedachte dan ook aan

de slag: met inzet alléén win je geen

wedstrijden.’

Bermudashirt
‘Het Australische team op dat WK be-

stond vooral uit jongens die speelden

in Engeland, in het Championship of

op lagere niveaus. Op de trainingen

vlogen die ballen alleen maar door de

lucht. Dan is het zaak dat je er toch

een speelwijze in gaat brengen waar

de jongens achter staan én waar je

wedstrijden mee kunt winnen. Een

ander aspect was dat die Australiërs

dat strijd leveren soms wel heel letter-

lijk namen. Op de training werd er ge-

vochten, waarop ik aan mijn assistent

Graham Arnold vroeg om ernaartoe

te gaan. ‘Boss, don’t interfere’, zei hij.

Even later kwamen die spelers naar

me toe en vertelden dat het weer op-

gelost was. Er zat dus ongelooflijk veel

controle in dat team. Maar tegelijker-

tijd was er ook een mate van chaos,

want bij binnenkomst droeg de één

een bermudashirt en had de ander

een hoedje op. Aan die chaos moet je

als trainer-coach wat doen.’

Vier jaar

daarvoor

beleefde

Hiddink ook

al een suc-

cesvol WK,

namelijk als bondscoach van Zuid-Ko-

rea. De ploeg behaalde in eigen land

de halve finale, waarin het verloor van

Duitsland. Noemenswaardig is het

feit dat Hiddink eigenlijk al in 1998

‘gescout’ was door de Zuid-Koreanen,

toen hij nog als bondscoach van Oran-

je werkte.

Geïntimideerd
‘Op het WK 1998 speelden we met Ne-

derland tegen Zuid-Korea en wonnen

met 5-0. De avond ervoor, in Marseille,

kregen zowel Zuid-Korea als wij de

mogelijkheid om na elkaar nog een

uurtje te trainen. We waren met Oran-

je lekker aan het trainen en de spelers

vonden het zó goed gaan, dat ze nog

even langer op het veld wilden blijven.

De Koreanen moesten aan de zijlijn

wat langer op ons wachten. Een aan-

tal jaren later kreeg ik een telefoontje

van een begeleider van dat Koreaanse

elftal dat daar had staan te wachten.

Zij wilden iets meer van die bravoure

bij hun nationale team terugzien. Men

was blijkbaar tot het besef gekomen

dat er wat moest gebeuren, want

Zuid-Korea had al vijf keer deelgeno-

men aan een WK maar nog geen duel

gewonnen.’

Bedreiging
‘In Zuid-Korea zijn cultuurbepalende

factoren van grote invloed op het

team. De hiërarchie is er heel sterk,

de oudere spelers bepalen vrijwel al-

les. In Zuid-Korea zie je dat talenten

onvoldoende kansen krijgen om zich

optimaal te ontwikkelen, want de ou-

dere spelers zien hen als bedreiging

voor hun eigen plek. Als je een jon-

gere speler bent en je kunt vrij op goal

schieten, kijk je bij wijze van spreken

eerst nog opzij of er een oudere speler

naast je staat aan wie je de bal kunt

afgeven.’

Beeld
‘Ik ben op twee voorwaarden inge-

stapt bij Zuid-Korea. Ik moest alle

spelers te allen tijde beschikbaar heb-

ben én ik wilde een vrij budget om de

hele wereld rond te reizen. Zuid-Korea

oefende tot dan toe tegen landen als

Singapore en won met 5-0, waarna

iedereen dacht dat ze wel klaar waren

voor een WK. Maar zo werkt het niet.

Wij zijn in Zuid-Amerika geweest,

hebben tegen Uruguay gespeeld. Maar

ook in Europa hebben we geoefend.

Door die wedstrijden kreeg men een

reëler beeld van wat er écht nodig is

om te presteren op een WK en dat is

belangrijk, want je tempert daarmee

de vaak te hoge verwachtingen.’

Bij zowel Zuid-Korea als Australië

noemt Hiddink de sterke mentaliteit

van de spelers als kracht. De wil om

te winnen, om álles te geven voor dat

shirt van het nationale team is enorm

sterk aanwezig. Ook is er trouwens een

overeenkomst in de wijze waarop Hid-

dink zélf heeft gewerkt in die landen.

Taal
‘Wat ik zelf altijd zeg wanneer het

gaat over werken in het buitenland,

is dat taal nóóit een barrière hoeft te

zijn. Zuid-Korea, Australië, Rusland,

ik heb daar steeds gezorgd voor een

goede staf om me heen. Dus een aan-

tal Nederlandse trainers die je visie

kunnen vertalen op het trainingsveld

en die dienen als klankbord, gecom-

bineerd met veelal oud-profs uit het

land zelf. Die laatste groep spreekt de

taal, voelt aan hoe ze bepaalde prin-

cipes van teamontwikkeling duidelijk

kunnen maken aan een ploeg én, ook

niet onbelangrijk: zijn een voorbeeld

voor de spelersgroep waar je mee

werkt.’

Nieuw bij De Voetbaltrainer:
Module Teamontwikkeling als e-learning.

De KNVB kent 6 studiepunten toe.

Meer informatie of deelnemen:

Home

‘In Rusland vroeg men me geregeld
hoe het mogelijk is dat Nederland
élke keer weer zulke talenten weet

voort te brengen’

68-69_hiddink.indd 69 04-03-20 12:09