De Voetbaltrainer 248 – pag. 7

| |

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 7

Edward Sturing, Vitesse: ‘Elke interim-situatie is anders’

ze weten niet wat er op ze af komt.

Je krijgt ineens te maken met media,

kritiek van publiek en andere partijen

uit de buitenwereld, maar je moet

ook beslissingen gaan nemen, spelers

teleurstellen. Dat is niet te vergelij-

ken met assistent zijn. Daarna heb ik

bijna twee jaar met Koeman kunnen

werken en toen die halverwege het

seizoen 2001/2002 naar Ajax ging en

mij wederom gevraagd werd het tij-

delijk over te nemen, was ik er meer

op toegerust. Het was ook een langere

periode, dus dat beviel veel beter.

Nadat Vitesse Mike Snoei aanstelde

en later dat seizoen ontsloeg, werd me

voor de derde keer gevraagd of ik het

over wilde nemen. Toen heb ik toege-

stemd, met dien verstande dat ik geen

interim meer wilde zijn maar langdu-

rig hoofdtrainer. Dat ben ik tot medio

2006 geweest, een enorm moeilijke

periode waarin de club feitelijk fail-

liet was, we afhankelijk werden van

gemeentesteun en we maar net aan

degradatie wisten te ontsnappen. Dat

was verschrikkelijk zwaar, en moeilij-

ker gaat het als trainer ook niet meer

worden.’

Stempel drukken
Toen Leonid Sloetskij opstapte bij Vitesse,

heeft u in eerste instantie geweigerd om

het over te nemen. Later bent u alsnog

ingestapt.

‘Aanvankelijk ging het om vier wed-

strijden. Dat was me niet voldoende.

Als ik trainer word, wil ik wel mijn

stempel kunnen drukken en in zo

weinig wedstrijden lukt dat niet. Ik

ben op vakantie gegaan en werd daar

gebeld met de vraag of ik het tot het

einde van het seizoen wél wilde doen.

Daar heb ik over nagedacht en uitein-

delijk ‘ja’ gezegd. Niet om Sloetskij

tekort te doen, maar mijn visie op

voetbal is nu eenmaal anders dan die

van hem. Neem je het voor vier duels

over, dan rest je niets anders dan op

die weg doorgaan, omdat je de tijd

ontbreekt om spelers goed te trai-

nen en te beïnvloeden in een andere

speelwijze. Vroeger heb ik dat soort

opdrachten wel gedaan, maar ik zou

het nu niet meer doen.’

F
o

to
’s

:
P

ro
S

h
o

ts

‘Als je een speler hebt van wie je vindt
dat hij tekortschiet qua beleving, kun je er

beter een uitdaging in zien dan dat je je
aan hem irriteert’

06-07-08-09-10-11-12-13_sturing.indd 7 04-03-20 11:39