De Voetbaltrainer 248

Pagina 72 van: De Voetbaltrainer 248

www.devoetbal trainer.nl72 T E A M O N T W I K K E L I N G Vertrouwen in elkaar is de basis om te presteren. Direct daarboven komt het aangaan van conflicten, en dát is interessant. Want wat je nog weleens ziet, is dat trainer...

www.devoetbal trainer.nl72

T E A M O N T W I K K E L I N G

Vertrouwen in elkaar is de basis om

te presteren. Direct daarboven komt

het aangaan van conflicten, en dát is

interessant. Want wat je nog weleens

ziet, is dat trainer-coaches bepaalde

spelers negeren, ze uit de weg te gaan.

Maar negeren, de tegenhanger van

communiceren, is juist laf. Iemand

aanspreken en bevragen, dát is sterk.

Bovendien laat je als trainer-coach

wat liggen, want die confrontaties

kunnen teamontwikkeling juist bevor-

deren. Het aangaan van conflicten is

voor mij eigenlijk de ultieme manier

van elkaar vertrouwen. Kijk, als het

goed gaat, heeft iedereen vertrouwen

in elkaar. Maar juist in mindere peri-

odes ontstaan negatieve emoties, en

dát zijn momenten waarop je met el-

kaar moet durven blijven communice-

ren. Dit laatste gaat beter wanneer er

onderling vertrouwen is, wanneer je

elkaar goed kent. Het team erkent dan

bovendien de waarde van het goed

oplossen van conflicten en vertrouwt

er ook op dat conflicten opgelost wor-

den.’

Kenmerk 4: In een sterk team komen
de beste spelers maximaal tot hun
recht
‘Het vierde kenmerk gaat over de

beste spelers. Aan het begin van het

seizoen maak je een inschatting wie je

beste spelers zijn, maar goed te voor-

spellen is het lang niet altijd. Wie de

beste spelers zijn, kan ook gaandeweg

een seizoen pas duidelijk worden.

Wat ik wél vind, is dat in succesvolle

teams de beste spelers zo optimaal

mogelijk tot hun recht komen. Deed

PSV er rond 1990 goed aan het team

om Romário heen te bouwen? Ja,

natuurlijk. En datzelfde geldt voor

Messi bij FC Barcelona, of voor Sadio

Mané en Mo Salah bij Liverpool. Waar

het vervolgens vooral om gaat, is dat

de overige spelers accepteren dat de

sterkere spelers belangrijk worden

gemaakt. Als trainer-coach moet je

dit hele proces als het ware ‘mana-

gen’. En bij dat managen gaat het in

feite om het stabiel houden van de

hiërarchie. Alleen dankzij een stabiele

hiërarchie kun je je team met dezelfde

intentie laten voetballen. Als spelers

namelijk niet in dienst van elkaar

kunnen of willen spelen, bijvoorbeeld

omdat ze denken dat het spel om

hén moet draaien, is het onmogelijk

een strategie goed uit te voeren. Dus

samengevat: de beste spelers zijn

het belangrijkst, maar iedereen heeft

perspectief nodig. Ja, ook de wissel-

spelers.’

Kenmerk 5: Een sterk team heeft een
wapen
‘Als je aan het seizoen begint, heb je

vaak een idee over hoe je wilt spelen.

Het inslijpen van een speelwijze heeft

echter wel tijd nodig. Dat zie je zelfs

bij Jürgen Klopp van Liverpool, die in

zijn eerste seizoen lang niet zo goed

presteerde als nu. Gaandeweg kom

je, zeker wanneer duidelijk wordt

wie de beste spelers zijn, achter de

wapens die je hebt. Centrale vraag

daarbij is: op welke manieren kun

Om over na te denken:
• Hoe creëer je vertrouwen tussen

jezelf en je spelers?

• Hoe creëer je vertrouwen bin-

nen de staf?

• Is er ergens sprake van wan-

trouwen?

• Durf je conflicten aan te gaan of

ga je ze uit de weg?

Om over na te denken:
• Wie zijn de beste spelers in

jouw team?

• Komen deze spelers maximaal

tot hun recht in de gekozen

speelwijze?

• Kunnen de beste spelers die ver-

antwoordelijkheid aan?

• Is de rest bereid om in dienst

van deze spelers te voetballen?

• Hebben de andere spelers per-

spectief en op welke manier

kunnen ze een bijdrage leveren?

Fran Sol, het voormalige wapen van het succesvolle Willem II.

F
o

to
:

P
ro

S
h

o
ts

70-71-72-73_zwam.indd 72 04-03-20 12:10