De Voetbaltrainer 248

Pagina 8 van: De Voetbaltrainer 248

www.devoetbal trainer.nl8 Je kunt interim-trainer worden vanuit het assistentschap, of vanuit een andere rol (al dan niet binnen de club). Wat is het verschil? ‘Het is niet altijd eenvoudig om din- gen te veranderen wanneer je ee...

www.devoetbal trainer.nl8

Je kunt interim-trainer worden vanuit het

assistentschap, of vanuit een andere rol

(al dan niet binnen de club). Wat is het

verschil?

‘Het is niet altijd eenvoudig om din-

gen te veranderen wanneer je eerst

assistent bent geweest bij een trainer

die is weggegaan. Je hebt immers die

trainer in zijn beleid ondersteund, en

ga jij dan dingen anders doen. Aan de

andere kant is het een voordeel, want

je kent de groep goed. Je hebt het

proces immers vanaf de start meege-

maakt. Stap je van buitenaf in, heb je

minder gedoe omdat je eerst de vorige

hoofdtrainer steunde. Dat is een voor-

deel. Maar je valt wel ergens midden-

in, en het kost veel tijd en moeite om

precies te doorzien hoe de lijntjes in

het team lopen. Hoe zit de hiërarchie

in elkaar, wat is er al gebeurd bin-

nen die groep? Beide situaties hebben

voor- en nadelen.

Een nadeel als je van buiten komt, is

zonder meer dat je niet altijd alle spe-

lers even goed kent. Zeker bij spelers

die nog relatief nieuw zijn bij de club

of terugkeren van een blessure, is dat

het geval. Je kunt zo’n speler in het

tweede elftal laten spelen om te kij-

ken hoe hij presteert, maar dat is toch

moeilijk vergelijkbaar met het spelen

in het eerste elftal in de Eredivisie.

Kortom, je moet daarin weleens keu-

zes maken waarvan je ook niet vooraf

weet, hoe ze precies uitpakken. Heb

je een voorbereidingsperiode, zie je de

spelers in een reeks van wedstrijden

en weet je wel hoe de verhoudingen

liggen.’

Opvallend vonden wij, dat u niet schroomt

om in de publiciteit man en paard te noe-

men wanneer zaken u niet bevallen. U

bent nogal direct.

‘Dat klopt, ik draai er niet omheen en

houd niet van flauwekulverhaaltjes.

Maar er gaat wel het een en ander

aan vooraf. Wanneer ik aangeef dat

ik niet tevreden ben over het spel of

het spelgedrag van een speler, dan

heb ik dat vooraf uitgebreid met hem

in dezelfde bewoordingen besproken.

Ik vertel hem de waarheid, precies

hoe ik over hem denk. Ik kan daarna

in het openbaar er allerlei mist over

laten bestaan, maar wanneer ik een

speler buiten de ploeg laat en schim-

mig doe over de redenen, gaat de pers

toch wel lopen graven. Zeker wanneer

het een speler betreft met een zekere

reputatie. Dan kan ik beter duidelijk

zijn, daarmee voorkom ik ruis. Daar

kies ik dan voor.

Bovendien is het belangrijk om te we-

ten, dat ik een speler nooit laat vallen.

Ik schrijf hem niet af. In het verleden

was ik er, zogezegd, weleens sneller

klaar mee. Van nature kan ik moeilijk

tegen spelers die naar mijn maatsta-

ven niet alles geven. Dat gaat sterk

tegen mijn gevoel in, en daar heb

ik echt mee moeten leren omgaan.

Inmiddels kan ik dat beter, en bied

ik een speler altijd perspectief, een

mogelijkheid om zich in een bepaalde

richting te ontwikkelen. Daarin zie ik

nu ook de mooiste uitdagingen: hoe

kan ik een speler die misschien wel op

een dood spoor zit, toch zover krijgen

dat er weer muziek in zijn carrière

komt?

De basis is voor mij altijd hard wer-

ken, volledig je best doen. De basis

is niet: vertrouwen op je kwaliteiten.

Hard werken en als iedereen dat doet,

gaat uiteindelijk kwaliteit ervoor zor-

P R O F V O E T B A L

06-07-08-09-10-11-12-13_sturing.indd 8 04-03-20 11:39