De Voetbaltrainer 249

Pagina 11 van: De Voetbaltrainer 249

Tekst: Marco van der Heide Spelsituaties bespreken met spelers In deze coronatijden is het ontwikke- len van de communicatie in een team op het veld onmogelijk. Via digitale hulpmiddelen kan het spelinzicht en de onderlinge samenwer...

Tekst: Marco van der Heide

Spelsituaties bespreken met spelers
In deze coronatijden is het ontwikke-

len van de communicatie in een team

op het veld onmogelijk. Via digitale

hulpmiddelen kan het spelinzicht

en de onderlinge samenwerking van

C O R O N A T I J D

De Mediatheek van De Voetbaltrainer is geheel vernieuwd! U kunt

nu ook afspeellijsten maken en videobeelden als ‘favoriet’ aanmer-

ken. U vindt nóg meer videofragmenten met instructieteksten of

-vragen die juist op afstand geschikt zijn om te gebruiken richting

uw spelers.

Situatie 1
De oranje 2 kiest hoog aan de zijlijn positie en krijgt de bal voor

zich ingespeeld. De oranje 7 gaat diep in de rug van de witte 5.

• Wat verwacht je van de witte 5? Wie dekt hij of op wie zet hij

druk? In welke richting doet hij dit? Wie kan hem hierin het best

coachen?

• Stel dat de witte 5 doorstapt op de oranje 2, wat verwacht je dan

van de oranje 7? En wat kan de oranje 10 vervolgens doen?

• Wat kunnen de witte 6 en 8 doen om hun verdedigers te helpen?

In welke

richting

en op

welke

snelheid?

Wat be-

tekent dit

voor de

witte 4

en 5?

Situatie 3
Oranje bouwt op in 1:4:3:3 met de punt naar voren

op het middenveld, blauw verdedigt in 1:4:4:2 met

een ruit op het middenveld.

• Wat verwacht je in deze situatie van de blauwe

9, 10 en 11? Hoe lijken ze dit te doen in de af-

beelding?

• De oranje 3 doet alsof hij de oranje 4 inspeelt,

waarna de blauwe 9 doorstapt. Daardoor speelt

de oranje 3 de oranje 8 in. Wie van blauw zet nu

druk op hem?

• Wat verwacht je van de lichaamshouding van

de oranje 8 als hij de bal ontvangt? En welke in-

formatie moet hij in zich opnemen?

Situatie 4
De gele 8 dribbelt naar binnen naar zijn favoriete rechterbeen, de gele 10 gaat diep

in de ruimte tussen de rode 4 en 5.

• Wie van rood kan het best de diepgaande gele 10 opvangen? Wat is het gevolg als

die rode speler dat doet en hoe kan geel daarvan profiteren?

• Wat vind je van de startpositie en het moment waarop de gele 10 diepgaat? Wat

verwacht je van de richting

en de snelheid waarmee hij

dit doet?

• Wat vind je van de positie

van de keeper van het rode

team in deze situatie? Wat

zou hij ook kunnen doen?

Wat is daarvan het voordeel

en het risico?

Situatie 2
De zwarte 10 speelt de zwarte 8 in en beweegt direct door. De

zwarte 8 neemt de bal aan, de witte 6 zet druk op hem.

• In welke richting zet de witte 6 druk op hem? En op welke snel-

heid? Op welke manier verandert dit als hij hem nadert?

• Wat kan de zwarte 9 doen om de witte 3 voor een keuze te stel-

len? Voor wie creëert hij daarmee ruimte en wat levert dit op?

• Als de zwarte 10 diepgaat, welke witte speler vangt hem dan op?

Wat is daarvan het gevolg en hoe kan zwart daarvan profiteren?

spelers wél verbeteren. Onderstaande

vier afbeeldingen zijn bedoeld om

met spelers te delen en te bespreken.

Welke keuzes verwachten zij binnen

de speelwijze van hun eigen team?

Via voetbaltrainer.nl/spelsituaties is

een pdf te downloaden met daarin de

afbeeldingen en bijbehorende vragen.

Er staat ook een video van de vier on-

derstaande situaties.

Mediatheek

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 11

11_corona3.indd 11 22-04-20 09:04