De Voetbaltrainer 249

Pagina 16 van: De Voetbaltrainer 249

www.devoetbal trainer.nl16 H O O G D R U K Trainen op pressen vanuit middenposities Een vereenvoudigde trainingsvorm om spelers het verdedigen van twee tegenstanders te laten ervaren, is te zien in afbeelding 4. De bovenste rode spe...

www.devoetbal trainer.nl16

H O O G D R U K

Trainen op pressen vanuit middenposities
Een vereenvoudigde trainingsvorm om spelers het verdedigen van twee tegenstanders te laten

ervaren, is te zien in afbeelding 4. De bovenste rode speler dribbelt in. Als hij over de eerste

stippellijn is, zet de bovenste blauwe speler druk op hem. Hij speelt de bal in op een van zijn

twee medespelers. De onderste blauwe

speler speelt ertussenin en probeert

een doelpunt te voorkomen door direct

vol druk te zetten op de speler die de

bal ontvangt. Rood scoort in het onder-

ste doeltje, blauw na balverovering in

de twee schuine doeltjes. De nadruk in

de coaching ligt op het pressen. Lijn-

ders: ‘Veel spelers zijn bereid om acht

meter te overbruggen om een tegen-

stander onder druk te zetten. Maar uit-

eindelijk gaat het vooral om die laatste

twee meter. Hoe kort zit je daarin? En

hoe graag wil je de bal veroveren?’

Drie middenvelders
De drie middenvelders hebben een

erg veelzijdige rol. Zij spelen niet in

de zone en ook niet vanuit een vaste

man, maar nemen – in nog sterkere

mate dan de voorhoede – telkens mid-

denposities in (afbeelding 3b).

De Zweedse trainer Jonas Eindevall

vertelde in 2018 over deze manier van

verdedigen in De Voetbaltrainer. ‘We

nemen posities in waarbij we telkens

in staat zijn om met één speler mini-

maal twee verschillende tegenstan-

ders onder druk te zetten. We spelen

dus niet vanuit een directe tegenstan-

der, maar positioneren ons er telkens

tussenin. Zo houden we continu de

dreiging van pressie op meerdere te-

genstanders, zonder achterin 1:1 te

spelen.’

Het innemen van middenposities stelt

de drie middenvelders van Liverpool

in staat om de hele breedte van het

veld te verdedigen. Zeker als de back

van de tegenstander niet zo hoog

speelt, is het hun taak om daar druk

op te zetten. De voorhoede speelt ten-

slotte heel centraal. Dat betekent dat

er van de middenvelders ontzettend

veel loopwerk wordt verwacht.

Liverpool beschikt dan ook niet voor

niets over vijf of zes verschillende ty-

pes die geknipt zijn voor deze rol. De

selectie kent op het middenveld geen

klassieke spelmaker, maar allemaal

spelers met een enorme longinhoud.

Niet voor niets zei Klopp al eens coun-

terpressing als de beste spelmaker te

zien. De creativiteit die Liverpool met

dit middenveld in balbezit inlevert,

wordt gecompenseerd door de klasse

van de aanvallers en de aanvallend

ingestelde backs.

Verdedigers en keeper
Staat de back van de tegenstander

relatief hoog, dan dekt Liverpool

back-op-back door (afbeelding 3c). Dit

gebeurt in volle sprint. De centrale

verdedigers en de keeper spelen met

grote ruimtes in hun rug. Lopen zij te

ver achteruit, dan worden de onder-

linge afstanden in de lengte te groot.

Van de centrale verdedigers wordt

minder dan bij andere teams gevraagd

om ver door te dekken op vrijstaande

spelers in de as. Die wordt goed afge-

schermd door het vlakke middenveld,

dat deze taak op zich neemt.

Specifieke aanpassingen
Bij veel topteams geldt ongeveer 80

procent van de tactiek in élke wed-

strijd. De overige 20 procent wordt

ingevuld door het speelplan tegen een

bepaalde tegenstander. Hoe kunnen

we optimaal profiteren van hun zwak-

tes? En hoe zorgen we dat zij zo wei-

nig mogelijk in hun kracht komen?

Dit is voor Liverpool niet anders. De

grote lijnen (agressieve pressing, mid-

denposities innemen, compact spelen

en fanatieke counterpressing) zijn

altijd terug te zien. Per tegenstander

doet Liverpool daarnaast enkele spe-

cifieke aanpassingen. Ook de trainers

van de tegenstander zijn natuurlijk

slim en verzinnen listen om Liverpool

zoveel mogelijk pijn te doen. Dat le-

verde dit seizoen de volgende tacti-

sche schaakspellen op.

Liverpool – Manchester United (2-0)
Ole Gunnar Solskjær koos tegen

Liverpool voor een extra centrale

verdediger en speelde 1:3:5:2 met de

punt naar voren op het middenveld.

Liverpool presste in die wedstrijd

met de voorhoede op de drie centrale

verdedigers van United (afbeelding 5).

De links- en rechtshalf dekten door

op de centrale middenvelders van

United.

4

Liverpool presst tegen United in eerste instantie man-op-man (a). Nadat de backs van

United lager gaan spelen, stappen ze met een middenvelder door op de back (b).

5

14-15-16-17-18-19_hogedruk.indd 16 22-04-20 09:05