De Voetbaltrainer 249

Pagina 19 van: De Voetbaltrainer 249

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 19 Een positiespel 12:8 waarbij het jagende team na balverovering op vier goals kan scoren. Mediatheek In de Mediatheek zijn verschillende video’s te vinden van het pressen van Liverpoo...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 19

Een positiespel 12:8 waarbij het jagende team na balverovering op vier goals kan scoren.

Mediatheek
In de Mediatheek zijn verschillende video’s te vinden van

het pressen van Liverpool. Daarin komen ook patronen in

het drukzetten uit verschillende topwedstrijden terug. Mediatheek

10

Counterpressing
Pressen volgens vaste patronen werkt

vooral in georganiseerde situaties,

waarin elf spelers achter de bal staan.

Nog vaker is er sprake van een cha-

otische, ongeorganiseerde situatie.

Ook dat heeft Liverpool erg goed voor

elkaar, zoals eigenlijk altijd geldt voor

teams van Klopp. Als Liverpool balver-

lies lijdt, jagen ze de tegenstander di-

rect weer op. Daarin komen steeds de

volgende stappen terug (zie afbeelding

9a en 9b).

• Elke speler beweegt naar de bal toe.

• De bal wordt naar de zijkant ge-

dwongen.

• Liverpool creëert een overtal rondom

de bal.

• Daar wordt de tegenstander inge-

sloten.

Trainen op omschakelen
In The Guardian legt Lijnders uit hoe

ze in een rondo meer nadruk leggen

op de counterpressing: ‘De twee ver-

dedigers worden aangemoedigd om de

bal binnen zes passes te onderschep-

pen. Lukt dat, dan mogen ze beiden

uit het midden. Lukt dat niet, dan

mag alleen de speler die de bal onder-

schept eruit. Dit past bij ons streven
11

om de aanval van de tegenstander al

binnen een paar passes te onderbre-

ken.’

Een andere vorm die Liverpool ge-

bruikt om het drukzetten na balverlies

te benadrukken, is een positiespel 8:8

+ 4K op een half speelveld, met vier

grote doelen (afbeelding 10). Als blauw

op balbezit speelt, mag rood direct na

balverovering scoren. Rood moet dus

niet alleen snel schakelen, maar ook

balverlies op gevaarlijke plekken voor-

komen en continu denken om de rest-

verdediging: twee aspecten die goede

counterpressing bevorderen.

14-15-16-17-18-19_hogedruk.indd 19 22-04-20 09:05