De Voetbaltrainer 249

Pagina 20 van: De Voetbaltrainer 249

www.devoetbal trainer.nl20 Extra kalklijnen op trainingsveld Als ambitieuze topclub hoor je er tegenwoordig niet meer bij zonder extra belijningen op de trainingsvel- den. Clubs als Manchester City, Atlético Madrid en Bayern München la...

www.devoetbal trainer.nl20

Extra kalklijnen op
trainingsveld
Als ambitieuze topclub hoor je er tegenwoordig niet meer bij zonder extra belijningen op de trainingsvel-

den. Clubs als Manchester City, Atlético Madrid en Bayern München laten de terreinknecht niet alleen de

standaard lijnen van het voetbalveld kalken, maar creëren ook extra zones. Op Google Earth is te zien welke

keuzes clubs hierin maken en navraag bij verschillende trainers leert welke bedoelingen zij hiermee hebben.

Belijningen op trainingsvelden om bepaalde zones zichtbaar te maken

In De Voetbaltrainer 220 spraken we

Erik ten Hag, toen nog in dienst van

FC Utrecht, over de extra kalklijnen

die op het trainingsveld waren aange-

bracht (afbeelding 1). Die maakten vijf

verticale stroken zichtbaar en worden

nog steeds gebruikt, ook nu Ten Hag

al enige tijd vertrokken is.

Tekst: Marco van der Heide

T R A I N I N G

Ten Hag legde destijds helder uit wat

hij ermee beoogde: ‘De extra lijnen op

het veld zijn een vorm van communi-

catie. Ze vergroten de oriëntatie van

de spelers. Verdedigend bijvoorbeeld:

hoe ver kom ik naar binnen om te

knijpen? Dat heeft z’n grenzen, net als

doordekken. Ook in balbezit hebben

de lijnen een functie. We willen graag

een overtal creëren op het midden-

veld, maar wel altijd gestaffeld, met

diagonale passlijnen en driehoeken.

Belangrijk daarvoor is dat er altijd een

of twee spelers diepte kiezen of daar

in elk geval mee dreigen, zodat er ach-

ter hen meer ruimte ontstaat. Die lij-

nen staan er niet in wedstrijden, maar

mijn ervaring is dat spelers wel meer

gevoel krijgen voor bepaalde situaties.

Dat is een gevolg van herhalen, her-

halen en nog eens herhalen. Daardoor

verbetert de samenwerking.’

Halfspaces
Het meest sprekende voorbeeld van

een trainer die actief gebruikmaakt

van bepaalde zones op het veld is

Manchester City-trainer Pep Guardi-

ola. Al in zijn Bayern München-tijd

maakt hij de spelers attent op de

voordelen van balbezit in de halfspa-

ces. Het is dan ook geen verrassing

dat de kalklijnen op het trainingscom-

plex van Manchester City deze ruim-

tes zichtbaar maken (afbeelding 2).

Elke zone is tussen de 13 en 14 meter

breed. Van boven naar beneden geke-

ken vormen de halfspaces de tweede

en vierde strook.

Het trainingsveld van FC Utrecht onder trainer Erik ten Hag, waarop vijf verticale

zones zichtbaar zijn. Ze worden nu nog steeds gebruikt bij FC Utrecht.

1

20-21-22-23-24_kalklijnen.indd 20 22-04-20 09:05