De Voetbaltrainer 249

Pagina 34 van: De Voetbaltrainer 249

De Jeugd VoetbalTrainer Tekst: Gerjos Weelink Continu werken aan een doelstelling Hoe haal je een zo hoog mogelijk rendement uit je training? Hoe zorg je dat spelers van begin tot eind werken aan de doelstelling die je van tevoren ...

De Jeugd VoetbalTrainer Tekst: Gerjos Weelink

Continu werken aan
een doelstelling

Hoe haal je een zo hoog mogelijk rendement uit je training? Hoe zorg je dat spelers van begin

tot eind werken aan de doelstelling die je van tevoren hebt bepaald? En welke methodische

stappen neem je om die doelstelling te bereiken? Zo maar drie vragen waar elke trainer-coach

wekelijks mee te maken krijgt. De Voetbaltrainer vroeg aan Marvin van der Valk om met ons

op zoek te gaan naar antwoorden. Op basis van jarenlange ervaring én jarenlang documente-

ren helpt hij ons in dit artikel op weg.

Marvin van der Valk (ADO Den Haag) over opbouw training

Kenmerkend voor de werkwijze van

Van der Valk is dat álles wat in de

training wordt gedaan, te maken heeft

met de doelstelling die hij wil bereiken.

Zoals hij dat zelf verwoordt: ‘Elke mi-

nuut werken we aan onze doelstelling.

De oefenvormen die we kiezen, de me-

thodische stappen die we nemen, alles

draait om het thema dat centraal staat.

www.devoetbal trainer.nl34

Marvin van der Valk (UEFA A) voetbalde het groot-

ste gedeelte van zijn carrière bij DHC, om zich ver-

volgens al op zijn negentiende op het trainersvak

te richten. Die trainerscarrière begon bij Sparta

Rotterdam in de onderbouw, waarna hij na vier

seizoenen verkaste naar ADO Den Haag. Ondertus-

sen rondde hij een sportopleiding af en volgde hij

een studie Toegepaste Psychologie. Bij ADO Den

Haag ging Van der Valk in 2010 fulltime aan de slag

en hij werkt er dit jaar voor het negende seizoen.

Momenteel staat hij als trainer van de Onder 16

voor de groep en verzorgt analyses voor het eerste

elftal. De voorbije jaren werkte hij ook als analist

voor de Onder 20 van de KNVB (Beloftenteam).

Mijn stelregel is dat spelers al aan de

warming-up kunnen zien, waar het in

de training om gaat.’

Database
Marvin van der Valk:
‘Gedurende mijn
trainersloopbaan heb ik op het gebied

van trainingen en oefenvormen al-

lerlei video’s verzameld en in digitale

mapjes gerangschikt. Die mapjes zijn

ingedeeld op basis van de vijf hoofd-

momenten: verdedigen, omschakelen

naar aanvallen, aanvallen, omschake-

len naar verdedigen en standaardsitu-

aties. Binnen die mapjes valt ook weer

een verdeling te maken: denk bij ver-

dedigen aan thema’s als hoog drukzet-

ten, zoneverdedigen, et cetera. Als je

dit verzamelen maar lang genoeg vol-

houdt, krijg je als het ware een enorme

database met trainingsvormen. Het

zijn dan wel vijf verschillende mappen,

maar in de praktijk is het natuurlijk

zo dat er overlap is. De hoofdmomen-

ten kun je immers niet los van elkaar

zien. Stel je bent aan het aanvallen en

verliest de bal, hoe en waar wil je die

dan weer terugveroveren? En als dat

veroveren niet gelijk lukt, hoe en waar

zakken we dan in om ruimtes en pas-

slijnen af te dekken?’

Plezier in de uitvoering
‘Hetgeen je traint, hangt af van hoe je

wilt spelen. En dat laatste heeft weer

te maken met wat voor soort ploeg je

wilt zijn en uiteraard de kwaliteit van

de groep. Dit laatste is zeker op detail-

niveau weer van invloed op je speel-

wijze. Het is de kunst om je manier

van spelen te vangen in een woord, of

in een korte uitdrukking. Zo probeer je

een ‘eigen taal’ te creëren zodat ieder-

een weet wat er wordt bedoeld. Als ik

bijvoorbeeld naar Liverpool kijk, dan

zie ik ‘intensiteit’. Bij mijn eigen team

vinden we ‘plezier in de uitvoering’

belangrijk en dit valt terug te zien in

de manier van spelen én in de manier

van trainen. Vanaf de warming-up tot

en met de eindpartij is het thema dui-

delijk, maar spelers herkennen onze

34-35-36-37_valk.indd 34 22-04-20 09:11