De Voetbaltrainer 249

Pagina 41 van: De Voetbaltrainer 249

De Jeugd VoetbalTrainer ‘Talent betekent dat je op een bepaald vlak verder bent, dan dat je volgens je leeftijd behoort te zijn’ D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 41 ‘Bij het scouten van jeugdspelers zijn we ...

De Jeugd VoetbalTrainer

‘Talent betekent
dat je op een

bepaald vlak verder
bent, dan dat je

volgens je leeftijd
behoort te zijn’

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 41

‘Bij het scouten van jeugdspelers zijn we vooral gaan letten op het herkennen van pa-

tronen en van ruimtes. Stel er wordt in een wedstrijd van bijvoorbeeld de Onder 10 een

hoge bal gegeven, dan zie je dat veel spelers automatisch omhoog springen. Maar wie

zet eerst een paar stappen terug, zodat hij een betere uitgangspositie heeft? Een ander

voorbeeld in aanvallende zin is hoe een middenvelder beweegt. Maakt hij bewust de

ballijn naar de spits open, waarna hij zich na een inspeelpass weer aanbiedt? Dit zijn

beide voorbeelden van hoe spelers omgaan met ruimtes, hoe ze patronen herkennen

en op basis daarvan keuzes maken. Binnen de club hebben we wat betreft het trainen

van die patroonherkenning ook goede discussies over de manier waarop techniektrai-

ning vorm kan krijgen. Want vaak zie je dat jeugdspelers bij techniektraining naar hun

voeten of naar een pylon kijken, dus vooral naar beneden. Terwijl wij juist willen sti-

muleren dat spelers omhoog kijken zodat ze zien waar de ruimte ligt.’

Omhoog

‘Volgend jaar komt er een jongen bij ons in de opleiding spelen, die tevens op hoog

niveau aan karate doet. Bij karate denk je steeds twee of drie stappen vooruit, en we

zien dat hij dat gegeven meeneemt naar het voetbalveld. Hij gaat slim de duels aan, zet

zich goed af en houdt op de juiste momenten in. Hij herkent patronen en dat is voor

ons een kenmerk van talent. Dankzij andere sporten ontwikkel je talenten die je kunt

gebruiken om je te onderscheiden op het voetbalveld. Talent betekent dat je op een

bepaald vlak verder bent, dan dat je volgens je leeftijd behoort te zijn. Donorsporten

zoals karate, maar ook het kickboksen dat onze jeugdspelers doen, helpen daarbij. Los

van dat specifieke talent voor bijvoorbeeld het herkennen van patronen, kijken we ook

naar de jongen als geheel en proberen daarbij een compleet beeld te vormen. Waar

komt hij vandaan? Wat is zijn achtergrond? Welke sporten heeft hij nog meer gedaan?

Maar ook: hoe zit hij emotioneel in elkaar? Dit laatste kun je voor een deel al aan rouw-

momenten in de wedstrijd zien. Zet hij na een mislukte actie snel de knop om, of zie je

tien minuten later nog steeds dat hij baalt? Ten slotte is ook het schoolniveau van in-

vloed, want de combinatie tussen ‘snelle voeten en snel denken’ geeft een grotere kans

om te slagen als topvoetballer.’

Slagen

40-41_fortuna2.indd 41 22-04-20 09:13