De Voetbaltrainer 249

Pagina 42 van: De Voetbaltrainer 249

V i d e o - a n a l y s e Tjerk van Eggelen: ‘Een van de manieren waarop we in de jeugdopleiding spelers beter maken, is door het gebruik van video-analyse. Binnen de club heeft het gebruik ervan het laatste jaar echt een vlu...

V i d e o – a n a l y s e

Tjerk van Eggelen: ‘Een van de manieren waarop we in de jeugdopleiding spelers beter
maken, is door het gebruik van video-analyse. Binnen de club heeft het gebruik ervan het

laatste jaar echt een vlucht genomen. Van een situatie waarbij alleen het eerste elftal een

camera ter beschikking had, zijn we inmiddels voor de hele club aan het werk met een

team van zeven man. En ik ben de gelukkige die deze kar mag trekken. De meerwaarde van

video-analyse is dat spelers continu een spiegel voorgehouden krijgen. Voortdurend wor-

den ze bewust gemaakt van de opties die ze hadden, en de keuze die ze in een bepaalde

spelsituatie hebben gemaakt. We hebben in het stadion camera’s van Spiideo te hangen,

waardoor er een driedimensionale weergave van het hele veld ontstaat. We kunnen in-

zoomen, uitzoomen, en samen met event-data en tracking-data die we via Pro Soccer Data

binnenkrijgen ontstaat een compleet beeld. Voor mijn gevoel zijn we dus al ver, maar het

einde is op het gebied van data- en video-analyse nog zeker niet in zicht.’

Tjerk van Eggelen was zelf als
speler actief bij VV Born. In 2017
startte hij bij Fortuna Sittard als
assistent-trainer bij de Onder
11, en werkte aansluitend als
hoofdtrainer bij de Onder 9. In
datzelfde jaar is hij begonnen als
video/data-analist bij het eerste
elftal. In 2019 heeft hij zijn UEFA
C afgerond en diverse cursussen
gevolgd binnen video/data-
analyse. Momenteel werkt hij als
Hoofd Video- en Data-analyse
van Fortuna Sittard. Tevens is
hij hoofdtrainer van de Onder
11 en van de Onder 19 van SV
Meerssen. Daarnaast is hij bezig
met de inschrijfprocedures voor
vervolgopleidingen bij de KNVB,
met als uiteindelijke ambitie om
HJO binnen het betaald voetbal
te worden.

‘De inzet van video-analyse is niet bij elke leeftijdsgroep gelijk. In Onder 10, 11 en 12 filmen

we vooral het hele team, spelers vinden dat er wordt gefilmd op zich al spannend genoeg.

Maar al bij jongere leeftijdsgroepen zien we de meerwaarde. Zo willen we bijvoorbeeld via

de zijkanten opbouwen. Stel de keeper schiet de bal uit door het midden en er ontstaat

balverlies, dan kun je daarover in gesprek. Waar je eerder nog in discussies kon komen

doordat de keeper zei dat er niemand vrijstond, kun je dat nu gewoon laten zien. Wij zet-

ten drie of vier beelden op een rij waarna de keeper zelf conclusies trekt. Gaan we richting

Onder 14, 15 en 16, dan zijn spelers de inzet van beelden gewend en ontstaan er meer in-

houdelijke gesprekken met de hele groep: wat hebben we gezien, wat gaat er goed en wat

kan er beter?’

Meerwaarde

Spiegel

www.devoetbal trainer.nl42

‘Gaan we nóg een laag hoger, dus naar het prof-

plan, dan gaat het verwachtingspatroon opnieuw

omhoog. We mogen meer van spelers eisen, laten

ook vaker verbeterpunten zien. In de bovenbouw

zijn spelers actief met video-analyse bezig, het

besef is aanwezig dat die videobeelden een middel

zijn om beter te worden. Wij als trainer-coaches of

video-analisten hoeven spelers dan ook niet op te

leggen om beelden te gaan bekijken, ze willen het

zelf. Normaal gesproken is het zo dat we binnen

24 uur na een wedstrijd beelden hebben geordend

en dat spelers toegang hebben tot al het materiaal.

Mocht het onverhoopt gebeuren dat het iets langer

duurt, dan is de kans groot dat spelers vragen waar

het blijft. Dat zegt genoeg.’

Besef

‘Meestal is het zo dat ik na overleg met de trainer-coach wedstrijdbeelden

uitzoek en die aanlever. In het geval dat er specifieke doelen worden gesteld,

bijvoorbeeld het vrijlopen tussen de linies, zorg ik dat die beelden beschik-

baar zijn. Ik haal fragmenten naar voren waarin goed vrijgelopen werd of

fragmenten waarin men vrij had moeten lopen. Waar ik dus nooit een oor-

deel over heb, is of een pass goed of fout is. Het gaat immers telkens weer

om dezelfde vraag: welke keuzes had je en welke keuze heb je gemaakt? Als

je wat langer met trainer-coaches en spelers werkt, is het boeiend te ervaren

dat je leert aanvoelen waar een speler zélf naar op zoek is. De een heeft even

een schouderklopje nodig, een ander wil gericht verbeterpunten terugzien. In

samenspraak met de trainer-coach probeer je als analist aan te voelen wat je

wanneer laat zien. Wel is het zo dat we, zeker in de onder- en middenbouw,

vooral kijken naar wat er goed is gegaan. Zeker ook als een speler zelf twij-

fels heeft. Stel een jongen vindt dat hij niet goed kan passen met zijn linker-

been, dan selecteren we beelden waarin dat juist wél heel goed ging. En bij

jongere leeftijden laten we zien hoe er dankzij een eentweetje is gescoord.

Want als je dát laat zien, is de kans groot dat ze die eentweetjes blijven zoe-

ken en minder snel geneigd zijn om voor eigen succes te gaan.’

Aanvoelen wat de speler zoekt

42-43_helmond3.indd 42 22-04-20 09:13