De Voetbaltrainer 249

Pagina 48 van: De Voetbaltrainer 249

? ? www.devoetbal trainer.nl48 VOETBALONTWIKKELING Een amateurvereniging die zaalvoet- bal al bewust een plek heeft gegeven in de jeugdopleiding, is HC&FC Vic- toria 1893 uit Hilversum. Mede onder leiding van HO onderbouw Yassi...

?
?

www.devoetbal trainer.nl48

VOETBALONTWIKKELING

Een amateurvereniging die zaalvoet-

bal al bewust een plek heeft gegeven

in de jeugdopleiding, is HC&FC Vic-

toria 1893 uit Hilversum. Mede onder

leiding van HO onderbouw Yassine

Hamami heeft de vereniging besloten

om zaalvoetbal met ingang van het

seizoen 2018/2019 toe te voegen aan

de opleiding van de selectieteams. De

onderbouw en middenbouw traint één

keer per week in de zaal, gedurende

de periode december tot en met febru-

ari. Tijdens deze winterperiode wordt

tevens door teams deelgenomen aan

diverse zaaltoernooien. Binnen de ver-

eniging is Steyn Akkerman de trainer-

coach van de Onder 11, en tevens

coördinator van de onderbouw (Onder

8 tot en met Onder 12). In het tweede

gedeelte van dit artikel licht hij de

werkwijze van zijn vereniging toe.

Ontwikkeling
Steyn Akkerman:
‘Bij HC&FC Victoria

1893 is differentieel

leren een belang-

rijk thema. Door-

deweeks zie je dit

terug in het feit dat

trainers met hun

teams ten minste één keer op een an-

dere ondergrond trainen. Op en rond-

om ons complex kunnen we trainen

op gras, kunstgras, zand en op straat.

Met name in de wintermaanden komt

daar het trainen in de zaal bij. Trainen

dus, en niet alleen wedstrijdjes spe-

len. Juist door ook te trainen dagen we

spelers in kleine vormen uit om na te

denken, om beslissingen te nemen. Ze

denken na over spelsituaties en doen

dat onder andere omstandigheden

dan dat ze gewend zijn op het veld.

Dit komt hun ontwikkeling ten goede.’

Affiniteit
‘Bij HC&FC Victoria 1893 hebben we

maandelijks een trainersoverleg. In

dit overleg bespreken we een actu-

eel thema, en praten over zaken die

ons opvallen of waar we mee aan de

slag willen. Wat dat laatste betreft

houden we het type speler voor ogen

dat we hier willen opleiden: creatief,

dominant aan de bal. Dit verklaart de

keuze om veelal in kleine vormen te

trainen, met aandacht voor techni-

sche vaardigheden. De zaal leent zich

daar uitstekend voor, omdat daar klei-

ne ruimtes en kleine aantallen zijn en

spelers maximaal op hun technische

vaardigheden worden uitgedaagd.’

Structuur
‘Waar we op het veld trainen vol-

gens een structuur, doen we dat in

de zaal net zo goed. We starten klein

in oefenvormen: een techniekvorm,

2:2, 3:3 of we behandelen het duel

1:1. Handelingen zoals bijvoorbeeld

het doorbewegen na een pass (zie

trainingsvorm 1, red.) komen daarin

terug. Maar we trainen ook aan de

hand van scenario’s: een team begint

met een 3-0 achterstand en hoe ga je

dat oplossen? Via die kleine partijtjes

werken we toe naar een partijspel

waarin hetgeen we willen verbeteren

terugkomt. Ook hier geldt weer dat dit

op het veld gebeurt, maar dus ook in

de zaal. We geloven dat het trainen

op verschillende ondergronden en het

trainen in kleine aantallen gaat zor-

gen voor impliciete beïnvloeding. De

door ons gewenste creatieve, aan de

bal dominante speler kunnen we op

deze manier heel goed opleiden.’

Koppeling
‘Het leuke en interessante aan de kop-

peling tussen zaal en veld is, dat we

eenmaal weer buiten merken dat het

tempo omhoog is gegaan. Spelers zijn

motorisch sterker geworden, want

dankzij de zaal hebben ze sneller le-

ren draaien en bewegen. Los van deze

voetbalinhoudelijke kant is er nóg een

goede reden om de zaal in te gaan, en

dat is het plezier. Spelers vinden het

geweldig om in de zaal te spelen. We

krijgen al vragen of we in plaats van

alleen de winterperiode hier het hele

seizoen mee verder kunnen.’

‘In kleine vormen in de zaal
denken ze onder andere
omstandigheden na over

spelsituaties, dat komt de
ontwikkeling ten goede’

46-47-48-49_zaalvoetbal.indd 48 22-04-20 10:00