De Voetbaltrainer 249

Pagina 50 van: De Voetbaltrainer 249

VOETBALONTWIKKELING Tekst: Gerjos Weelink Rinus in een nieuw jasje Al ruim twee en een half jaar is Rinus een welkom hulpmiddel voor trainer-coaches in Nederland. Of het nu gaat om een enkele oefening of een complete training, Rinus word...

VOETBALONTWIKKELING
Tekst: Gerjos Weelink

Rinus in een nieuw jasje
Al ruim twee en een half jaar is Rinus een welkom hulpmiddel voor trainer-coaches in Nederland. Of het nu

gaat om een enkele oefening of een complete training, Rinus wordt ervoor geraadpleegd. Maar waar het

voetballandschap verandert, doet Rinus dat ook. De plek waar de voorbije jaren vooral oefenstof kon wor-

den ‘opgehaald’ is inmiddels een complete tool voor trainer-coaches geworden. De Voetbaltrainer spreekt

met Joeri Houniet (digitaal medewerker bij de afdeling Voetbalontwikkeling) over de meest recente ontwik-

kelingen en vernieuwingen.

Doel van Rinus
Wekelijks staan er duizenden trainers op het veld.

Van goedwillende ouders tot gediplomeerde trai-

ners. Zij maken voetballen op de amateurvelden

mogelijk en staan aan de basis van het plezier

en de ontwikkeling van jeugdspelers. Om deze

trainer-coaches te helpen heeft de KNVB in 2017

een online platform ontwikkeld: Rinus (rinus.knvb.

nl). Rinus is een online tool die, naast honderden

oefeningen, trainingen en programma’s, sinds kort

ook een kalenderfunctie bevat.’

De nieuwe opties van Rinus
Kalender – plan je trainingen en wedstrijden eenvoudig op de juiste

dagen

Trainingsplan – creëer slimme trainingsplannen met een doelstelling en

unieke KNVB-trainingen

Filteren – vind met slimme filters nog sneller oefeningen, trainingen

en programma’s op maat

Evalueren – beoordeel je trainingen direct na afloop

Navigatie – navigeer direct naar de belangrijkste functies via een verbe-

terd menu

Jouw team – selecteer eenvoudig je eigen team bij het maken van een

trainingsplan

Verbeterde versie sinds eind januari beschikbaar

Doorontwikkeling
Joeri Houniet:
‘Eigenlijk kunnen
trainer-coaches, zowel via de

app als via een website, bij Rinus

nu terecht voor alle denkbare

voetbaluitdagingen. Ongeacht of

ze voor het eerst een team gaan

coachen en begeleiden en onge-

acht of ze al dan niet in het bezit

zijn van een KNVB-diploma. Sinds

2017 hebben we de nodige feedback

van gebruikers ontvangen en verza-

meld, en daarbij is gekeken naar de

pluspunten en de verbeterpunten.

In de update van januari 2020 zijn

elementen toegevoegd, aansluitend

op de behoeften vanuit de doelgroep,

www.devoetbal trainer.nl50

waarmee we trainer-coaches nog

beter kunnen bedienen. Naast mij-

zelf werken nog vijf personen aan

Rinus, namelijk een inhoudsexpert,

een data-analist om het gebruik van

Rinus te monitoren, een redacteur

en twee stagiaires. Daarnaast maken

we gebruik van de expertise van de

Academie, de afdeling Voetbalont-

wikkeling en zetten we regelmatig

projectmedewerkers in om Rinus nog

verder te ontwikkelen. De projectme-

dewerkers worden met name gebruikt

om Avondjes Rinus te geven. Tijdens

een Avondje Rinus helpen we trainer-

coaches om Rinus naar de praktijk te

vertalen. Deze avonden worden kos-

teloos georganiseerd en kunnen via

Assist Trainers en de Technisch Jeugd

Coördinator in de regio worden aange-

vraagd (knvb.nl/assist-trainers).’

Volgens Houniet is Rinus een stuk

slimmer geworden. Zo kunnen trai-

ner-coaches bijvoorbeeld aan de slag

met de kalender, die de traditionele

seizoensplanning is gaan vervan-

gen. Het trainingsplan is een nieuwe

functionaliteit in Rinus, die in nauwe

verbinding staat met de kalender: ‘Met

een trainingsplan kun je in een geko-

zen periode (één tot vier weken, red.)

een specifieke doelstelling verbeteren,

of op een gevarieerde manier trainen.

50-51_rinus.indd 50 22-04-20 10:00